συνδεσιμότητα

dimitris | Κυρ, 06/08/2008 - 20:55

Εχω σύνδεση DSL με modem/router και κάρτα δικτύου, αλλά δεν μπορώ να δω ιστοσελίδες! Τι φταίει;

Άνοιξε ένα τερματικό και δώσε την εντολή /sbin/ifconfigΘα εμφανίσει κάτι σαν κι αυτό: [email protected]:~$ /sbin/ifconfig enp0s31f6 Link encap:Ethernet HWaddr 4c:cc:6a:b7:27:41 inet…
20