Τι ειναι το CIDR και το subnet mask;

Το CIDR ειναι ένα ακρωνύμιο της φράσης Classless Inter-Domain Routing (στα ελληνικά "Αταξική Δρομολόγηση Δικτυακών Περιοχών"). Πρόκειται για μια τεχνική δρομολόγησης πακέτων από/προς δίκτυα διαφορετικών περιοχών η οποία αντικατέστησε τη λεγόμενη "Ταξική Δρομολόγηση" που ίσχυε πιο πριν στο Internet. Τo CIDR εισήχθη το 1993.

Τι ακριβώς είναι το CIDR

Η χειροκίνητη εισαγωγή IP διευθύνσεων δεν είναι πρακτική για μεγάλα δίκτυα υπολογιστών ούτε για τοπικά δίκτυα με DHCP. Αυτό το πρόβλημα λύνει το CIDR.

Όπως ίσως γνωρίζετε, όλοι οι υπολογιστές και οι servers που ειναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο έχουν μια μοναδική διεύθυνση, η οποία λέγεται IP address. Στο Internet Protocol v4 (IPv4) αυτές οι IP διευθύνσεις είναι τετράδες αριθμών που χωρίζονται από τελείες, π.χ. 123.123.123.123.

Κάθε κομμάτι της τετράδας μιας συνηθισμένης IP παίρνει τιμές 0-255 που μπορούν να αναπαρασταθούν από οχτώ δυαδικά ψηφία (8 bits). Δηλαδή, ο μικρότερος δυαδικός είναι ο 00000000 (το μηδέν στο δεκαδικό σύστημα) και ο μεγαλύτερος είναι το 11111111 (255 στο δεκαδικό).

Έτσι, κάθε μέλος της τετράδας της IP μετατρέπεται σε δυαδικό, και μετά όλα συνενώνονται σε ένα μακρύ αριθμό με 32 δυαδικά ψηφία.

Στο παράδειγμά μας, ο αριθμός 123 είναι ο 8μπιτος δυαδικός 01111011, και επομένως η IP 123.123.123.123 θα έπρεπε να αναπαρίσταται από την παρακάτω σειρά δυαδικών ψηφίων (παρατηρήστε ότι έχει 32 ψηφία):

01111011 01111011 01111011 01111011

Προσπαθήστε να θυμάστε το παραπάνω (ότι δηλαδή όλες οι διευθύνσεις μεταφράζονται σε 32μπιτες δυαδικές σειρές) γιατί θα σας χρειαστεί για να καταλάβετε το subnet mask.

Αφού τα ξεκαθαρίσαμε αυτά, ας έρθουμε ξανά στο CIDR το οποίο είναι μια σύντομη αναπαράσταση μιας διεύθυνσης IP και ενός προθέματος δρομολόγησης (routing prefix).

Στην πράξη, η σημειογραφία CIDR αποτελείται από την διεύθυνση IP, μια slash ('/') και έναν δεκαδικό αριθμό, π.χ. 24. O δεκαδικός αριθμός μετά τη "/" δηλώνει απλώς πόσα είναι τα δυαδικά ψηφία που προηγούνται στη "μάσκα υποδικτύου" (subnet mask).

Τι ειναι το subnet mask

Το subnet mask καθορίζει το μέρος της IP που είναι σταθερό, δουλεύοντας από τα αριστερά στα δεξιά σε κάθε δυαδικό bit.  Όσο μεγαλύτερος είναι ο δεκαδικός αριθμός αυτός, τόσα μικρότερο ειναι το αντίστοιχο δίκτυο γιατί το μέγεθος του υποδικτύου καθορίζεται από το πλήθος των διευθύνσεων που είναι διαθέσιμες με τα υπόλοιπα λιγότερο σημαντικά ψηφία πέρα από το πρόθεμα.

Πως λειτουργεί το CIDR

Για να λειτουργήσει το CIDR πρέπει να δώσουμε μια βασική IP διεύθυνση καθώς και μια μάσκα δικτύου (netmask) με μορφή δεκαδικού αριθμού π.χ. 24.

Για παράδειγμα, η 192.168.100.0/24 καθορίζει ότι τα πρώτα 24 δυαδικά ψηφία (που αντιστοιχούν στο κομμάτι 192.168.100 της τετράδας που είναι το routing prefix) είναι σταθερά, αφήνοντας τα τελευταία 8 δυαδικά ψηφία (το .0 έως το .255 σε δεκαδικούς αριθμούς) μεταβλητά.

Σας φαίνονται σανσκριτικά; Και όμως είναι απλό! Η διεύθυνση 192.168.100.0/24 δηλώνει όχι μία αλλά όλες τις διευθύνσεις από 192.168.100.1 έως 192.168.100.255.

Αυτό προκύπτει από το /24 που ορίζει ότι η μάσκα υποδικτύου είναι η 255.255.255.0, η οποία έχει 24 δυαδικά ψηφία που προηγούνται. Με απλά λόγια, σε αυτό το υποδίκτυο υπάρχουν 255 δυνατές διευθύνσεις γιατί τα δυαδικά ψηφία που απομένουν (μετά το 192.168.100.) είναι 8 και αυτά δίνουν 2^8 = 256 συνδυασμούς. Ομως το 256 δεν χρησιμοποιείται άρα μένουν 255.

Η διεύθυνση:

192.168.100.14/24

αναπαριστά μόνο μία IPv4 διεύθυνση 192.168.100.14 και το σχετικό πρόθεμα δρομολόγησης που είναι το 192.168.100.0.

Αλλα παραδείγματα

Το 192.168.100.0/22 αναπαριστά ένα μπλοκ από 1024 IPv4 διευθύνσεις: όλες τις διευθύνσεις από την 192.168.100.0 έως τη 192.168.103.255.

Η διεύθυνση 10.0.0.0/8 αντιστοιχεί σε μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα διευθύνσεων: από 10.0.0.1 έως 10.255.255.255.

Παρατηρήστε ότι κάθε φορά που μικραίνει ο δεκαδικός αριθμός του subnet (από 24 σε 22 και μετά σε 8), μεγάλωνε το εύρος των διαθέσιμων διευθύνσεων. Αυτό συμβαίνει, όπως εξηγήσαμε πιο πριν, γιατί το subnet δηλώνει πόσα δυαδικά ψηφία της IP (όταν εκφραστεί σε δυαδικούς) παραμένουν σταθερά.

 

Περισσότερη μελέτη:

Μάθετε τα πάντα για το IPv6

 

Δώσε αστέρια!

MO: 2.9 (ψήφοι: 19)