διαγραφη αρχείων

rizitis | Σάβ, 03/05/2011 - 22:30

Οριστική-Ασφαλής διαγραφή αρχείων με Shred

Στον υπολογιστή μας πολλές φορές υπάρχουν αρχεία τα οποία τα διαγράφουμε αλλά τα περισσότερα μπορούν να ανακτηθούν είτε από εμάς είτε από τρίτους με τις κατάλληλες διεργασίες. Αν για κάποιο λόγο…
11
dimitris | Κυρ, 01/13/2008 - 23:19

Διαγραφή αρχείων συγκεκριμένου είδους μέσα σε φακέλους

Έστω ότι έχετε στο /home/username ένα φάκελο pictures με διάφορους υποφακέλους. Σε κάθε υποφάκελο υπάρχουν αρχεία .png και .jpg αλλά και τα γνωστά thumbs.db με τις 'προεπισκοπήσεις' των εικόνων. Για…