Διαγραφή αρχείων συγκεκριμένου είδους μέσα σε φακέλους

dimitris | Κυρ, 01/13/2008 - 23:19 | 2'

Έστω ότι έχετε στο /home/username ένα φάκελο pictures με διάφορους υποφακέλους. Σε κάθε υποφάκελο υπάρχουν αρχεία .png και .jpg αλλά και τα γνωστά thumbs.db με τις 'προεπισκοπήσεις' των εικόνων.

Για να διαγράψουμε όλα τα αρχεία thumbs.db από τους υποφακέλους, δίνουμε την εξής εντολή:

find ~/pictures/ -name thumbs.db -exec rm -fr '{}' ;

Η εντολή find βρίσκει στο φάκελο pictures (και σε όλους τους υποφακέλους) κάθε αρχείο thumbs.db και μετά εκτελεί (exec) την εντολή rm -fr για να διαγράψει αυτό το αρχείο.

Τα τελευταία σύμβολα (άγκιστρα και ελληνικό ερωτηματικό) είναι απαραίτητα επειδή:

- τα άγκιστρα εντός εισαγωγικών σημαίνουν 'βάλε εδώ το όνομα του matched αρχείου που βρήκες'
- το ; σημαίνει 'εδώ τελειώνει ότι σου ζήτησα'.

Αν πάλι θέλετε να σβήσετε όλες τις GIF εικόνες, δίνετε:

find ~/pictures/ -name '*.gif' -exec rm -fr '{}' ;

Αν δεν βάλετε εισαγωγικά δεν πρόκειται να δουλέψει.

 

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!