Νέο OpenLab στην Ερμούπολη της Σύρου

dimitris | Τετ, 04/03/2019 - 09:27 | 5' | 0

Κάτι αρχίζει να κινείται στους δημόσιους χώρους για τη διάδοση των ανοικτών τεχνολογιών και πρακτικών. Πρόσφατο παράδειγμα, η ίδρυση εργαστηρίου ανοιχτών τεχνολογιών (Open Lab) στην Ερμούπολη της Σύρου μετά από αίτημα της ΕΕΛΛΑΚ.

Για τη δημιουργία του νέου OpenLab, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης αποφάσισε ομόφωνα στις 20 Μαρτίου να διαθέσει χώρο στη «Παιδική Βιβλιοθήκη», που βρίσκεται στο ισόγειο του Ιστορικού Δημαρχείου -έργο του Τσίλλερ - μέσα στην πλατεία Μιαούλη (η κεντρική πλατεία της Ερμούπολης).

Τι είναι το OpenLab

Το Open Lab είναι ένας τύπος fabrication lab (fablab) που απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, στις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς που ασχολούνται με ανοικτές τεχνολογίες και πρακτικές. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει laptop, projector, πίνακα καθώς και εξοπλισμό για IoT και 3d printing. Δηλαδή είναι ένας χώρος που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να εξοικειωθούν με τις ανοιχτές τεχνολογίες όπως τρισδιάστατοι εκτυπωτές, 3d scanners, laser cutters, ανοικτές πλατφόρμες προγραμματιζόμενου εξοπλισμού, εργαλεία ρομποτικής και της ανάπτυξης συστημάτων και συσκευών οι οποίες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το φυσικό περιβάλλον και να παρέχουν τα δεδομένα τους πίσω στους χρήστες.

Ο χώρος είναι εξοπλισμένος με εργαλεία για κάθε πτυχή της διαδικασίας ανάπτυξης νέας τεχνολογίας: το σχεδιασμό, την κατασκευή, τις δοκιμές, την παρακολούθηση, την ανάλυση και την τεκμηρίωση μιας προσπάθειας. Επιπλέον, ξεκινώντας από τα βασικά εργαλεία, το Open Lab έχει τη δυναμική να εξελιχθεί με τη βοήθεια των ίδιων των χρηστών του ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των κοινοτήτων που χρησιμοποιούν τις υποδομές του εργαστηρίου.

Οι δραστηριότητες που μπορούν να οργανωθούν στο Open Lab  περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιμορφωτικά θεματικά εργαστήρια και συνεδρίες, πειραματικές διδασκαλίες με μοντέλα “ένα-προς-ένα” διδασκαλίας, σχεδιασμό, παραγωγή και εκθέσεις τρισδιάστατων, ρομποτικών ή άλλων αντικειμένων, περιοδικό πρόγραμμα προβολής των δραστηριοτήτων κ.α.

Σκοπός των εργαστηρίου Open Lab στη Σύρο είναι να είναι ανοιχτό για χρήση από την τοπική κοινωνία και παράλληλα με τη δυνατότητα για εξοικείωση με τις ανοικτές τεχνολογίες όλων των ενδιαφερομένων να δίνεται και η δυνατότητα συνεργασίας και κοινής δράσης στις κοινότητες. Μέσα από τις δράσεις του θα υπάρξει ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας στο ιστορικό νησί καθώς αναμένεται να αποτελέσει πόλο που θα στηρίξει νέες δράσεις καινοτομίας και κοινωνικής ανάπτυξης μέσα από τη διαχείριση και περαιτέρω εξερεύνηση των κοινών αγαθών.

Το νέο εργαστήριο θα στηθεί από την ομάδα έργου της ΕΕΛΛΑΚ και θα λειτουργήσει σε συνεργασία με τον Δήμο, την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού και το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Το συντονισμό θα έχει μια άλλη ομάδα έργου από τους παραπάνω φορείς.

Ενδεικτικά, το κόστος για ένα τέτοιο εργαστήριο 11 θέσεων είναι κάτι λιγότερο από 4.000 ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ομάδας εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ.

Δείτε περισσότερα:

 

Δώσε αστέρια!

MO: 4 (ψήφοι: 2)