Σανσκριτικό πληκτρολόγιο: How to

Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) | Κυρ, 01/13/2008 - 22:54 | 3'

ΕΡΩΤΗΣΗ
Έχω ένα σύστημα με SuSE 10.1. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μπορώ να γράψω κάποιους χαρακτήρες με το πληκτρολόγιο. Όταν πατάω τα ',|, και άλλα πλήκτρα, δεν τυπώνονται οι χαρακτήρες που θα περίμενα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με τις γλώσσες, γιατί είτε χρησιμοποιήσω English US είτε English UK, το keyboard layout μένει το ίδιο. Επιπλέον, επειδή είμαι καινούριος στο Linux, δεν ξέρω πως να εγκαταστήσω μια νέα γλώσσα. Ίσως να με βοηθούσατε προσωρινά με μια λίστα για το πως να εισάγω τα παρακάτω πλήκτρα. Τώρα, όταν πατάω Shift+2, τυπώνεται το “ ενω όταν πατάω Shift+ τυπώνεται το ~.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πατήστε ALT+F2 και δώστε (αν έχετε KDE ):

kdesu kwrite /etc/X11/xorg.conf

ή (αν έχετε Gnome)

gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf

Εναλλακτικά ανοίξτε μια κονσόλα και δώστε μία από τις παραπάνω εντολές
αντικαθιστώντας τα gksudo/kdesu με το sudo.

Σε κάθε περίπτωση θα σας ζητηθεί κωδικός root και αφού τον δώσετε θα
εμφανιστεί ένας κειμενογράφος με το αρχείο ρύθμισης του X Server, το
xorg.conf.

Εκεί βρείτε το section 'InputDevice' (εκείνο που αναφέρεται σε Keyboard
και όχι για mouse ή κάτι άλλο) και  αντικαταστήστε το με το εξής:

Section 'InputDevice'
        Identifier      'Generic Keyboard'
        Driver          'kbd'
        Option          'CoreKeyboard'
        Option          'XkbRules'      'xorg'
        Option          'XkbModel'      'pc105'
        Option          'XkbLayout'     'us,gr'
        Option          'XkbOptions'  'grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll'
        Option 'XkbVariant' ',extended'
EndSection

Οι συγκεκριμένες  αλλαγές θα ορίσουν ως layouts στο πληκτρολόγιο
σας το αμερικάνικο και το ελληνικό τα οποία εναλλάσσετε με Alt+Shift.

Κατόπιν, αποθηκεύστε το αρχείο και πατήστε CTRL+ALT+BackSpace.
Λογικά, τώρα δεν θα έχετε πρόβλημα, τουλάχιστον στο αμερικάνικο πληκτρολόγιο.

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)