Προσαρμόστε το Bash prompt

Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) | Κυρ, 01/13/2008 - 23:19 | 2'

Το prompt του κελύφους Bash, στις περισσότερες διανομές, εμφανίζει το όνομα χρήστη ακολουθούμενο από το όνομα του υπολογιστή (hostname), π.χ. [email protected]. Ωστόσο είναι ιδιαίτερα εύκολο να αλλάξουμε το κείμενο αυτό σε κάτι πιο χρήσιμο ή φαντεζί.

 

Για να γίνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δυναμικές μεταβλητές, οι οποίες επιτρέπουν την εμφάνιση χρήσιμης πληροφορίας στο prompt. Για να δημιουργήσουμε το σύνηθες prompt χρήστης/hostname θα πρέπει να γράψουμε το εξής (ή να το προσθέσουμε στο ~/.bash_profile ή στο ~/.bashrc για να είναι μόνιμο):

export PS1=“[[email protected]]$”

Η εντολή export καθορίζει την μεταβλητή περιβάλλοντος PS1. Η τελευταία περιέχει την τιμή του prompt, η οποία περιλαμβάνεται σε εισαγωγικά μετά το ίσον. Αυτή η τιμή αποτελείται από δύο δυναμικές μεταβλητές σε κάθε πλευρά του @. Το u εμφανίζει το όνομα χρήστη ενώ το h προσθέτει το πρώτο όνομα του hostname. Υπάρχουν πολλές ακόμη δυναμικές μεταβλητές, όπως το w για το τρέχον φάκελο, το d για την ημερομηνία ή το ! για την θέση στο buffer του ιστορικού. Αν σας θυμίζουν κάτι, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ακολουθίες escape, που περιλαμβάνονται σε πολλές εφαρμογές και γλώσσες προγραμματισμού.

Υπάρχουν κι άλλες ακολουθίες, όπως η επόμενη, που αλλάζει το όνομα του παράθυρου της κονσόλας:

e]2;titlea”

 

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!