Πρόβλημα με ήχο.

Kaltsinho | Σάβ, 05/09/2009 - 10:33 | 13'

Καλησπέρα παιδιά,έχω εδώ ενα λάπτοπ turbo-x maestro(φίλου,προσπαθώ να τον πείσω) και δεν λέει να μιλήσει.Του έβαλα ubuntu jaunt 64-bit,στην αρχή δεν ακουγόταν τίποτα έδωσα:

sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base

το έγγραφο ήταν άδειο.Έπαιξα λίγο και δοκίμασα να προσθέσω

alias snd-card-0 snd-hda-intel
options snd-hda-intel model=κάτι  δοκίμασα =3stack  τίποτα,με dell τίποτα,με acer τίποτα μόνο με =toshiba είχα ήχο αλλά αρκέτα σιγανό.Δεν μπορώ να τον ανεβάσω.Στις ρυθμήσεις τα έχω όλα τέρμα πάνω.Σας δίνω και μερικές εξόδους μήπως κια σας είναι χρήσιμες.

[email protected]:~$ cat /proc/asound/card0/codec#* | grep Codec
Codec: Realtek ALC883
Codec: Conexant ID 2c06
Codec: Realtek ALC268

[email protected]:~$ cat /proc/asound/pcm
00-00: ALC883 Analog : ALC883 Analog : playback 1 : capture 1
00-04: ALC883 Analog : ALC883 Analog : capture 1
00-05: ALC268 Analog : ALC268 Analog : playback 1 : capture 1

[email protected]:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 03)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Capabilities: <access denied>
    Kernel modules: intel-agp

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 PCI Express Root Port (rev 03)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 00002000-00002fff
    Memory behind bridge: cc000000-ceffffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: pcieport-driver
    Kernel modules: shpchp

00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
    I/O ports at 1800 [size=32]
    Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21
    I/O ports at 1820 [size=32]
    Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 20)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
    Memory at fc204800 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: ehci_hcd

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 22
    Memory at fc200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: HDA Intel
    Kernel modules: snd-hda-intel

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=03, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 00003000-00003fff
    Memory behind bridge: f6000000-f7ffffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0000000-00000000f1ffffff
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: pcieport-driver
    Kernel modules: shpchp

00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 03)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=05, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 00004000-00004fff
    Memory behind bridge: f8000000-f9ffffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000f2000000-00000000f3ffffff
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: pcieport-driver
    Kernel modules: shpchp

00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 4 (rev 03)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=07, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 00005000-00005fff
    Memory behind bridge: fa000000-fbffffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000f4000000-00000000f5ffffff
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: pcieport-driver
    Kernel modules: shpchp

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
    I/O ports at 1840 [size=32]
    Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
    I/O ports at 1860 [size=32]
    Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
    I/O ports at 1880 [size=32]
    Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 20)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
    Memory at fc204c00 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: ehci_hcd

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3) (prog-if 01)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Bus: primary=00, secondary=08, subordinate=08, sec-latency=32
    Capabilities: <access denied>

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0
    Capabilities: <access denied>
    Kernel modules: iTCO_wdt

00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 03) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
    I/O ports at 01f0 [size=8]
    I/O ports at 03f4 [size=1]
    I/O ports at 0170 [size=8]
    I/O ports at 0374 [size=1]
    I/O ports at 18a0 [size=16]
    Kernel driver in use: ata_piix

00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA AHCI Controller (rev 03) (prog-if 01)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 2299
    I/O ports at 18d8 [size=8]
    I/O ports at 18cc [size=4]
    I/O ports at 18d0 [size=8]
    I/O ports at 18c8 [size=4]
    I/O ports at 18e0 [size=32]
    Memory at fc204000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: ahci

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 03)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: medium devsel, IRQ 10
    Memory at c2000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
    I/O ports at 1c00 [size=32]
    Kernel modules: i2c-i801

01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 8600M GS (rev a1)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
    Memory at ce000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
    Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
    Memory at cc000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32M]
    I/O ports at 2000 [size=128]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: nvidia
    Kernel modules: nvidia, nvidiafb

02:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN [Kedron] Network Connection (rev 61)
    Subsystem: Intel Corporation Device 1101
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 2297
    Memory at f6000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: iwlagn
    Kernel modules: iwlagn

04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 01)
    Subsystem: Mitac Device 8227
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 2298
    I/O ports at 4000 [size=256]
    Memory at f8000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    [virtual] Expansion ROM at f2000000 [disabled] [size=128K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: r8169
    Kernel modules: r8169

[email protected]:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC883 Analog [ALC883 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 5: ALC268 Analog [ALC268 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0

με τον καινούργιο 2.6.29 λέτε να έχω καλύτερη τύχη να δοκιμάσω άλλη διανομή.

Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)