Αναβάθμιση Ubuntu σε Feisty

dimitris | Κυρ, 01/13/2008 - 23:19 | 2'

Καταρχήν ανοίξτε το αρχείο  /etc/apt/sources.list με την εντολή

(ALT+F2) gksu gedit /etc/apt/sources.list

και αντικαταστήστε κάθε αναφορά στο  edgy με feisty. Αποθηκεύστε το αρχείο. Εναλλακτικά δοκιμάστε να δώσετε από το τερματικό την εντολή:

sudo sed -e ’s/edgy/ feisty/g’ -i /etc/apt/sources.list

Ανοίξτε ένα τερματικό και δώστε:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

Περιμένετε μέχρι να γίνει η λήψη και εγκατάσταση των αρχείων (πάνω από 1 ώρα υπόθεση)

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα (π.χ. τελειώσει η μπαταρία του laptop, όπως συνέβη σε εμάς!) δώστε

sudo apt-get -f install

sudo dpkg --configure -a


Κατόπιν κάντε reboot και λογικά είστε οκ. Για δοκιμή δώστε από το τερματικό την εντολή:

sudo lsb_release -a

όπου θα πρέπει να δείτε το εξής:

Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 7.04
Release: 7.04
Codename: feisty

http://onlyubuntu.blogspot.com/2007/03/upgrade-ubuntu-610-ed gy-eft-to-ubuntu.html
linuxformat2007-4-23 18:32:43

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!