Πως κάνω μόνιμα mount ένα διαμοιραζόμενο φάκελο στο τοπικό δίκτυο (Windows ή Linux/Samba);

Είτε έχετε κάνει share ένα φάκελο σε ένα μηχάνημα είτε με Windows ή με Linux (μέσω Samba), τότε μπορείτε από οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα να προσαρτήσετε (mount) σε μόνιμη βάση τον απομακρυσμένο φάκελο.

Αυτό το mount γίνεται μέσω του αρχείου ρύθμισης /etc/fstab. Ανοίξτε το με έναν κειμενογράφο, ως root π.χ. sudo nano /etc/fstab και προσθέστε τη γραμμή:

//172.16.0.4/DATA /media/syros cifs username=dkalamaras,password=123456,uid=1000,gid=100,rw 0 0

Να το εξηγησω.

H γραμμή αποτελείται από 6 στήλες. Στην πρώτη στήλη ορίζουμε τον διαμοιραζόμενο φάκελο που εδώ είναι ο DATA και βρίσκεται στο μηχάνημα με διεύθυνση 172.16.0.4.

Στην δεύτερη στήλη ορίζουμε σε ποιο σημείο του συστήματος αρχείων του υπολογιστή μας θα γίνει η προσάρτηση. Στο παράδειγμα, τον προσαρτούμε στο τοπικό σύστημα αρχείων στο φάκελο /media/syros τον οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε: sudo mkdir /media/syros

Φυσικά μπορείτε να διαλέξετε όποιο όνομα φακέλου θέλετε.

Στην 3η στήλη, το cifs είναι το είδος του συστήματος αρχείων. Για να το χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το αντίστοιχο πακέτο (cifs-utils στο openSUSE και στο Ubuntu/Debian).

Στην 4η στήλη που περιέχει το μακρυνάρι

username=dkalamaras,password=123456,uid=1000,gid=100,rw

ορίζουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (στο απομακρυσμένο μηχάνημα) καθώς και το uid (user id) και gid (group id) του χρήστη στον οποίο θα ανήκουν τα αρχεία του φακέλου όταν προσαρτηθεί. Για να βρείτε ποιο είναι το id του χρήστη με τον οποίο συνδέεστε στο Linux σας δίνετε την εντολή: id

Το rw σημαίνει ότι ο φάκελος θα επιτρέπει και ανάγνωση και εγγραφή αρχείων..

Τέλος οι δύο τελευταίες στήλες με τα μηδενικά, ορίζουν κάθε πότε θα γίνεται έλεγχος στο σύστημα αρχείων. Αφήστε τες όπως είναι...

Τώρα αν έχετε φτιάξει τους φακέλους, μπορείτε να δώσετε την εντολή:

sudo mount /media/syros 

Αν όλα έχουν πάει καλά, θα πρέπει να μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα με ls /media/syros ή ότι άλλο φάκελο έχετε φτιάξει

Και το καλύτερο είναι ότι θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στο διαμοιραζόμενο φάκελο και μετά το reboot.

Σημείωση: Για να δουλέψουν τα παραπάνω, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πακέτο cifs-utils

sudo apt install cifs-utils

Καλό βόλι!

Δώσε αστέρια!

MO: 5 (ψήφοι: 1)