διαμοιραζόμενοι φάκελοι

Ανώνυμος | Δευ, 06/06/2011 - 20:29

Πως κάνω μόνιμα mount ένα διαμοιραζόμενο φάκελο στο τοπικό δίκτυο (Windows ή Linux/Samba);

Είτε έχετε κάνει share ένα φάκελο σε ένα μηχάνημα είτε με Windows ή με Linux (μέσω Samba), τότε μπορείτε από οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα να προσαρτήσετε (mount) σε μόνιμη βάση τον απομακρυσμένο φάκελο…