Ποια είναι τα βασικότερα είδη αρχείων στο Linux. Ποιο είναι το αντίστοιχο του .exe;

luckyb]
Στην ουσία εδώ δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα για να προσδιορίσουν το είδος του αρχείου.

Τα εκτελέσιμα του Linux δεν έχουν κατάληξη και βρίσκονται συνήθως στο φάκελο /bin ή στο /usr/bin. Δες εδώ για περισσότερα σχετικά με το που βρίσκονται, και εδώ για την ιεραρχία του συστήματος αρχείων του Linux που είναι συγκεκριμένη πάντοτε.

Επίσης έχε υπ'όψη ότι η φιλοσοφία του συστήματος αρχείων του Linux είναι: "Τα πάντα είναι αρχείο".

Δηλαδή ακόμα και το monitor σου είναι ένα αρχείο κάπου στο σύστημα αρχείων.

Υπάρχουν βέβαια όλα τα γνωστά: φωτογραφίες, τραγούδια, "εκτελέσιμα", συμπιεσμένα κλπ.

Έτσι μπορείς να δεις τα γνωστά:
.mp3, .m3u, .gif, .html, .php, .zip, .ogg, .jar, .pdf, .txt, .jpg, .doc, .xls, .ps

Βέβαια υπάρχουν και τ' αρχεία του OpenOffice (.odt, .ods, .odp...) τα οποία και σε Windows έχουν την ίδια κατάληξη.

Tα συμπιεσμένα έχουν καταλήξεις: .tar, .tar.gz, .tar.bz2, tgz...

Τα shell scripts (τα οποία είναι και εκτελέσιμα) έχουν κατάληξη: .sh

Tα πακέτα που δεν είναι εκτελέσιμα: .deb, .rpm

Tα αρχεία με κώδικα src, έχουν καταλήξεις:
κώδικας C++ .cpp
κώδικας C: .c

Δώσε αστέρια!

MO: 5 (ψήφοι: 1)

Comments