Εγκατέστησα μια εφαρμογή και δεν τη βρίσκω. Που βρίσκονται τα εκτελέσιμα αρχεία στο Linux;

Στο Linux, τα εκτελέσιμα αρχεία των εφαρμογών εγκαθίστανται σε έναν από τους φακέλους:

  • /bin
  • /usr/bin
  • /sbin
  • /usr/local/bin

Στον πρώτο φάκελο βρίσκονται συνήθως οι βασικότερες εντολές του Linux, Στον δεύτερο εκτελέσιμα από πακέτα, Στον τρίτο πάλι εντολές του συστήματος, Στον τέταρτο εκτελέσιμα που έχετε εγκαστήσει οι ίδιοι με μεταγλώττιση (make install) κλπ Επίσης, κάποιες εφαρμογές όπως το OpenOffice εγκαθίστανται στο /opt.

Για να μην ψάχνετε σε όλους αυτούς τους φακέλους, υπάρχει η εντολή which. Π.χ. για να βρείτε που βρίσκεται το πρόγραμμα Konqueror, δίνετε:

which konqueror

και σας απαντάει:

/usr/bin/konqueror

Δώσε αστέρια!

MO: 5 (ψήφοι: 1)

Comments

Βασικά με τη χρήση του systemd όλα τα εκτελεσιμα των εφαρμογών βρίσκονται στον κατάλογο /usr , με τον /sbin να υπαρχει ως συμβολικός δεσμός στον /usr για λόγους συμβατότητας, ενώ όλες οι βιβλιοθήκες βρίσκονται στον /usr/lib (οι κατάλογοι /lib64 σε συστήματα 64bit επίσης καταργήθηκαν). Αυτά βέβαια ισχύουν για διανομές που χρησημοποιούν systemd.