Πρόβλημα με την κάρτα ήχου στο Ubuntu 10.10

m3g9tr0n | Τρί, 04/05/2011 - 22:34 | 1' | 1

Καλησπέρα αγαπητά μέλη του Linx Inside!
Κατ' αρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και σας παρατρύνω να συνεχίσετε για να μαθαίνουμε και εμείς!!

Κατα κάποιον άγνωστο λόγο δεν έχω ήχο στο Ubuntu 10.10 όταν βλέπω βίντεο στο youtube ή ακούω τραγούδια μέσω του Vlc και άλλων προγραμμάτων αναπαραγωγής μουσικής.....
Διαβάζοντας αυτό το link από το forum σας έκανα κάποια συναφή βήματα αλλά χωρίς αποτέλεσμα...
Ακόμη σας παραθέτω αυτό το link http://www.alsa-project.org/db/?f=f897787e93e2af782d834ee8cd4689f733406c35 το οποίο είχε ζητηθεί για την εύρεση του προβλήματος στο σχετικό Post!

Ευχαριστώ προκαταβολικά!
 

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)

Σχόλια

Εφαρμόζοντας τις οδηγίες που αναφέρει αυτό το post και συγκεκριμένα κάνοντας copy/paste την παρακάτω εντολή στο τερματικό:

cat /proc/asound/{version,cards,devices,hwdep,pcm,seq/clients}; sudo rm /etc/asound.conf; sudo rm -r ~/.pulse ~/.asound* ;sudo rm ~/.pulse-cookie; sudo apt-get update; sudo apt-get install aptitude; sudo aptitude install paman gnome-alsamixer libasound2-plugins padevchooser libsdl1.2debian-pulseaudio; sudo lshw -short;ls -lart /dev/snd; cat /dev/sndstat; lspci -nn; sudo which alsactl; sudo fuser -v /dev/dsp /dev/snd/* ; dpkg -S bin/slmodemd; dmesg | egrep 'EMU|probe|emu|ALSA|alsa|ac97|udi|snd|ound|irmware'; sudo /etc/init.d/sl-modem-daemon status; sudo grep model /etc/modprobe.d/* ; sudo dmidecode|grep roduct; lsmod | egrep 'snd|usb|midi|udio'; aplay -l; sudo lshw -C sound 

το πρόβλημα λύθηκε