Πως αλλάζουμε timezone σε Debian/Ubuntu server

dimitris | Τετ, 10/23/2019 - 20:23 | 4'

Σε αυτό το γρήγορο αρθράκι βλέπουμε πως αλλάζουμε timezone σε Debian servers. Οι οδηγίες ισχύουν και για στις νεότερες εκδόσεις Ubuntu (αν και έχουν δοκιμαστεί μόνο σε Debian Stretch).

Σε παλιότερες εκδόσεις του Debian (προ Stretch), για να αλλάξεις timezone έπρεπε να ακολουθήσεις τις οδηγίες που βασικά συμπυκνώνονταν στην εντολή:

 dpkg-reconfigure tzdata

η οποία άλλαζε το αρχείο /etc/localtime το οποίο είναι απλά ένας συμβολικός δεσμός που δείχνει πάντα στο σωστό αρχείο με την τρέχουσα ζώνη ώρας. Π.χ. στο σύστημά μου λέει:

# ls /etc/localtime -ls
0 lrwxrwxrwx 1 root root 33 Οκτ  3 09:09 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens

Από το Debian 9.0 Stretch ομως τα πράγματα άλλαξαν και η παραπάνω εντολή δεν δουλεύει. Αντίθετα, για να δούμε/αλλάξουμε το timezone στο Stretch, χρησιμοποιούμε την εντολή timedatectl.

Ετσι, αν δώσουμε αυτήν την εντολή σκέτη, το σύστημα θα μας απαντήσει με όλες τις πληροφορίες για την τρέχουσα ζώνη ώρας:

# timedatectl
   Local time: Wed 2019-10-23 20:04:37 EEST
 Universal time: Wed 2019-10-23 17:04:37 UTC
    RTC time: Wed 2019-10-23 17:04:37
    Time zone: Europe/Athens (EEST, +0300)
 Network time on: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no

Ενώ αν δώσουμε την εντολή με το όρισμα list-timezones μας δείχνει και όλα τα διαθέσιμα timezones από τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε:

# timedatectl list-timezones
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
.   .   .
.   .   .
Pacific/Pohnpei
Pacific/Port_Moresby
Pacific/Rarotonga
Pacific/Saipan
Pacific/Tahiti
Pacific/Tarawa
Pacific/Tongatapu
Pacific/Wake
Pacific/Wallis
UTC

Τώρα, για να αλλάξουμε timezone στο σύστημα δίνουμε την εντολή: timedatectl set-timezone mplampla οπου mplampla ενα από τα παραπάνω διαθέσιμα timezones.

Π.χ. για να αλλάξουμε το timezone του server σε UTC δίνουμε:

# timedatectl set-timezone UTC

Επιβεβαιώνουμε την αλλαγή με δύο τρόπους.  Είτε με την timedatectl που τωρα θα μας δώσει π.χ.

   Local time: Wed 2019-10-23 17:08:08 UTC
 Universal time: Wed 2019-10-23 17:08:08 UTC
    RTC time: Wed 2019-10-23 17:08:08
    Time zone: UTC (UTC, +0000)
 Network time on: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no

Είτε απλώς κοιτώντας που δείχνει πλέον το /etc/localtime:

# ls /etc/localtime -ls
0 lrwxrwxrwx 1 root root 27 Oct 23 17:12 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC
Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: 3.5 (ψήφοι: 2)