Πως ελέγχουμε τον τύπο και την ταχύτητα της μνήμης RAM σε υπολογιστή με Linux

dimitris | Πέμ, 04/18/2019 - 14:43 | 7'

Μερικές φορές, μπορεί να βρίσκεσαι σε ένα PC ή server και να θες να μάθεις το είδος της μνήμης RAM που έχει, δηλαδή τι ακριβώς DIMMS υπάρχουν πάνω στη μητρική. Μπορεί να το έχεις ξεχάσει ή να μην το γνωρίζεις καν επειδή είναι απομακρυσμένο μηχάνημα. Εδώ θα δούμε μερικές από τις εντολές που υπάρχουν στο Linux για να τσεκάρουμε τι μνήμη (DDR2/DDR3/DDR4) έχει ο υπολογιστής αλλά και την ταχύτητα της και φυσικά το μέγεθος του κάθε DIMM.

dmidecode

Για να δούμε το είδος και την ταχύτητα της εγκατεστημένης μνήμης ενός υπολογιστή με Linux, μπορούμε να δώσουμε την εντολή dmidecode ως εξής:

sudo dmidecode --type 17

όπου 17 σημαίνει system ram.

To αποτέλεσμα είναι πλούσιο, με πλήρεις πληροφορίες για το κάθε dimm που υπάρχει εγκατεστημένο ανά bank. Εδώ βλέπουμε π.χ. 4 banks όπου έχουμε βάλει 2 DDR4 dimms των 8GB με ταχύτητα 2133 MT/s στα banks 1 και 3.


# dmidecode 3.1
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0 present.

Handle 0x003D, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
	Array Handle: 0x003C
	Error Information Handle: Not Provided
	Total Width: Unknown
	Data Width: Unknown
	Size: No Module Installed
	Form Factor: Unknown
	Set: None
	Locator: ChannelA-DIMM0
	Bank Locator: BANK 0
	Type: Unknown
	Type Detail: None
	Speed: Unknown
	Manufacturer: Not Specified
	Serial Number: Not Specified
	Asset Tag: Not Specified
	Part Number: Not Specified
	Rank: Unknown
	Configured Clock Speed: Unknown
	Minimum Voltage: Unknown
	Maximum Voltage: Unknown
	Configured Voltage: Unknown

Handle 0x003E, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
	Array Handle: 0x003C
	Error Information Handle: Not Provided
	Total Width: 64 bits
	Data Width: 64 bits
	Size: 8192 MB
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: ChannelA-DIMM1
	Bank Locator: BANK 1
	Type: DDR4
	Type Detail: Synchronous
	Speed: 2133 MT/s
	Manufacturer: 029E
	Serial Number: 00000000
	Asset Tag: 9876543210
	Part Number: CMK16GX4M2A2400C16 
	Rank: 2
	Configured Clock Speed: 2133 MT/s
	Minimum Voltage: Unknown
	Maximum Voltage: Unknown
	Configured Voltage: 1.2 V

Handle 0x003F, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
	Array Handle: 0x003C
	Error Information Handle: Not Provided
	Total Width: Unknown
	Data Width: Unknown
	Size: No Module Installed
	Form Factor: Unknown
	Set: None
	Locator: ChannelB-DIMM0
	Bank Locator: BANK 2
	Type: Unknown
	Type Detail: None
	Speed: Unknown
	Manufacturer: Not Specified
	Serial Number: Not Specified
	Asset Tag: Not Specified
	Part Number: Not Specified
	Rank: Unknown
	Configured Clock Speed: Unknown
	Minimum Voltage: Unknown
	Maximum Voltage: Unknown
	Configured Voltage: Unknown

Handle 0x0040, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
	Array Handle: 0x003C
	Error Information Handle: Not Provided
	Total Width: 64 bits
	Data Width: 64 bits
	Size: 8192 MB
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: ChannelB-DIMM1
	Bank Locator: BANK 3
	Type: DDR4
	Type Detail: Synchronous
	Speed: 2133 MT/s
	Manufacturer: 029E
	Serial Number: 00000000
	Asset Tag: 9876543210
	Part Number: CMK16GX4M2A2400C16 
	Rank: 2
	Configured Clock Speed: 2133 MT/s
	Minimum Voltage: Unknown
	Maximum Voltage: Unknown
	Configured Voltage: 1.2 V

 

Για να μην διαβάζουμε όλο αυτό το μακρυνάρι και ψαχνόμαστε, μπορούμε να κάνουμε pipe στην agrep και να ψάξουμε μόνο για αυτά που μας ενδιαφέρουν δηλαδή είδος, ταχύτητα και μέγεθος:

sudo dmidecode --type 17|agrep -i 'speed|size|type'

Σημ: Αν δεν έχετε την agrep: sudo apt install agrep

 

lshw

Αν θέλουμε κάτι πιο απλό, υπάρχει η μαγική εντολή lshw, που δίνει όλες τις πληροφορίες εντελώς συνεπτυγμένα.

Αν δεν υπάρχει η lshw την εγκαθιστούμε:

sudo apt install lshw

Και μετά:

sudo lshw -short -C memory

Δείτε ένα παράδειγμα, όπου έχουμε ένα DIMM DDR3 των 4GB:

# lshw -short -C memory

H/W path    Device   Class     Description
=====================================================
/0/0            memory     64KiB BIOS
/0/4            memory     128KiB L1 cache
/0/5            memory     512KiB L2 cache
/0/6            memory     3MiB L3 cache
/0/7            memory     4GiB System Memory
/0/7/0           memory     4GiB DIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0.6 ns)
/0/7/1           memory     DIMM [empty]
/0/7/2           memory     DIMM [empty]
/0/7/3           memory     DIMM [empty]

 

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: 4.4 (ψήφοι: 11)