Πως διορθώνουμε το σφάλμα αλλαγής "Origin" κάποιου αποθετηρίου στο APT

dimitris | Τρί, 12/18/2018 - 14:23 | 3'

Μερικές φορές στις διανομές Linux που βασίζονται στο Debian, μπορεί να αλλάξει κάτι σε ένα απο τα αποθετήρια που έχουμε ρυθμίσει στο APT και αυτό να δημιουργήσει ένα σφάλμα που δεν θα μας αφήνει να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση των πακέτων από το repository.

Για παράδειγμα, πρόσφατα η Google άλλαξε Origin στο αποθετήριο της, από Google Inc έγινε Google LLC (άλλαξε ο μανωλιός...). Γι' αυτήν την τόση δα αλλαγή που έγινε από την Google χωρίς να το ξέρουμε, το apt παραπονιέται και δεν προχωράει στην ενημέρωση των πακέτων που έχουμε εγκαταστήσει από εκεί (π.χ. Google Chrome):

E: Repository 'http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release' changed its 'Origin' value from 'Google, Inc.' to 'Google LLC'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.

Φυσικά, η λύση είναι πολύ απλή. Αρκεί να τρέξουμε:

sudo apt update

και να απαντήσουμε καταφατικά στην ερώτηση

$ sudo apt update
..
Get:13 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release.gpg [819 B]             
E: Repository 'http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release' changed its 'Origin' value from 'Google, Inc.' to 'Google LLC'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: 3 (ψήφοι: 2)