Λεξάριθμοι με Python!

slackware | Σάβ, 10/24/2015 - 00:35 | 3'

Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε για τους λεξάριθμους, το παρακάτω πρόγραμμα Python βρίσκει τον λεξάριθμο σε μια μεμονωμένη λέξη ή όλες τις λέξεις απο μια πρόταση.

ΓΙα να παίξει πρεπει να έχεις python2-.x

Codepaging http://www.ascii.ca/cp1253.htm

Sample output:

yskapell[Python]$ python words2.py 
Enter a word to find arithmetic value: γεια τι κανεις?
Word: ΓΕΙΑ has value: 19
Word: ΤΙ has value: 310
Word: ΚΑΝΕΙΣ? has value: 286

 

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-


  d = {193: 1, 194: 2, 195: 3, 196: 4, 197: 5,
    198: 7, 199: 8, 200: 9, 201: 10, 202: 20,
    203: 30, 204: 40, 205: 50, 206: 60, 207: 70, 208: 80,
    209: 100, 211: 200, 212: 300, 213: 400, 214: 500,
    215: 600, 216: 700, 217: 800, 182: 1, 220: 1, 184: 5, 221: 5,
    222: 8, 185: 8, 186: 10, 223: 10, 250: 10, 224: 400, 190: 400, 251: 400,
    252: 70, 188: 70, 191: 800, 254: 800}

  word = raw_input("Enter a word to find arithmetic value: ")
  dword = word.decode('utf-8').upper().split()

  b = 0
  m = 0

  for e in dword:
    for a in dword[m]:
      x = ord(a) - 720
      if x in d:
        value = d[x]
        b = b + value
    print "Word: ", dword[m], "has value: ", b
    m = m + 1
    b = 0

 

 

 

Δώσε αστέρια!

MO: 3.4 (ψήφοι: 3)