Πως εγκαθιστώ το Qt5 για development σε Ubuntu/Debian

dimitris | Κυρ, 11/04/2018 - 11:13 | 3'

Επειδή αντιμετώπισα αυτό το θέμα για την ανάπτυξη του SocNetV και γενικά είναι λίγο κουλό αυτό που συμβαίνει, το καταγράφω εδώ να υπάρχει. Το Qt5 υπάρχει στα αποθετήρια των περισσότερων διανομών που βασίζονται στο Debian ή στο Ubuntu, και μάλιστα αν έχετε KDE έρχεται προεγκατεστημένο. Όμως αυτό είναι για να τρέξεις Qt εφαρμογές. Για να γράψεις κώδικα C++/QtQuick και να αναπτύξεις Qt εφαρμογές, χρειάζεσαι ορισμένα ακόμα πακέτα.

Πρώτη λύση: Αν θέλετε ΟΛΟ το Qt5

Με την παρακάτω εντολή εγκαθιστούμε το σύμπαν των εργαλείων που χρειάζονται για ανάπτυξη Qt5, δηλαδή Qt Creator, Designer, Τεκμηρίωση, gcc, make, cmake, git, qml. Τα πάντα με αυτήν την εντολή σε Ubuntu:

sudo apt install clang  gdb make cmake qml qt5-doc qt5-qmltooling-plugins qtbase5-dev-tools qtcreator-doc qtdeclarative5-dev-tools qttools5-dev-tools qttranslations5-l10n qtxmlpatterns5-dev-tools xterm qt5-qmake qt5-default qtcreator git build-essential

Δεύτερη λύση: Μινιμουμ εγκατάσταση

Στην πράξη όμως αρκεί να εγκαταστήσεις το qttools5-dev-tools,  το qtcreator, το build-essentials και το qtdeclarative5-dev. 

sudo apt install qttools5-dev-tools qtcreator build-essential qtdeclarative5-dev

Το τελευταίο εξαρτάται από όλα τα -dev πακέτα του Qt5 (για παράδειγμα, το qtbase5-dev) και έτσι αν το εγκαταστήσετε θα φέρει μαζί του και όλα τα απαραίτητα.

sudo apt-cache show  qtdeclarative5-dev

Αν ακολουθήσετε αυτή τη λύση, δεν θα έχετε τεκμηρίωση. Την εγκαθιστάτε με

sudo apt install qt5-doc
Δώσε αστέρια!

MO: 4.8 (ψήφοι: 4)