Πως εγκαθιστούμε μια παράλληλη εκδοχή του τελευταίου Mono, του Monodevelop 3.0.3.2 και της γλώσσας Fs

Soulstrip | Τετ, 12/26/2012 - 23:42 | 5' | 1

Πως εγκαθιστούμε μια παράλληλη εκδοχή του τελευταίου Mono Runtime , του Monodevelop 3.0.3.2  και της γλώσσας προγραμματισμού  Fsharp στο λειτουργικό σύστημα Ubuntu.

 

1.Πρώτα απ’όλα εγκαθιστούμε μερικά προαπαιτούμενα προγράμματα. Ανοίγουμε το τερματικό και πληκτρολογούμε τα ακόλουθα.

sudo
apt-get install mono-complete libgdiplus git autoconf libtool build-essential

 

2.Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του Nikita Tsukanov στο παρακάτω λινκ και από το
αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουμε εγκατάσταση ή απλώς ακολουθούμε τις οδηγίες που υπάρχουν στη σελίδα που θα βρείτε στο λινκ αυτό.

2a) Αφού επιλέξαμε Εγκατάσταση από το αναδυόμενο παράθυρο δίνουμε τις παρακάτω εντολές για να εγκαταστήσουμε το Monodevelop

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install Monodevelop

 

3. Κλωνοποιούμε μέσω git το τελευταίο Mono Runtime

git clone
git://github.com/mono/mono.git

 

4.Πηγαίνουμε στο mono folder και τρέχουμε το autogen με --prefix το μέρος όπου θα είναι εγκατεστημένο το Mono Runtime

cd
mono

sudo
./autogen.sh --prefix=/opt/mono

 

5.Compile Mono Runtime

make

 

6.Εγκατάσταση του Mono Runtime

sudo
make install

 

7.Αυτό το αρχείο που θα δημιουργήσουμε θα λέει στο Περιβάλλον μας που να βρει το κατάλληλο Mono Runtime

gedit ~/mono-dev-env

 

και επικολλούμε το παρακάτω σκριπτάκι στο gedit

#!/bin/bash

MONO_PREFIX=/opt/mono

GNOME_PREFIX=/usr

export
DYLD_LIBRARY_FALLBACK_PATH=$MONO_PREFIX/lib:   $DYLD_LIBRARY_FALLBACK_PATH

export
LD_LIBRARY_PATH=$MONO_PREFIX/lib:$LD_LIBRARY_PATH

export
C_INCLUDE_PATH=$MONO_PREFIX/include:$GNOME_PREFIX/include

export
ACLOCAL_PATH=$MONO_PREFIX/share/aclocal

export
PKG_CONFIG_PATH=$MONO_PREFIX/lib/pkgconfig:      $GNOME_PREFIX/lib/pkgconfig

export
PATH=$MONO_PREFIX/bin:$PATH

 

8. Το Mono-Addins χρειάζεται από το Monodevelop για να φορτώσει κανονικά γι’αυτό το κλωνοποιούμε και αυτό με τη χρήση του git

git clone git://github.com/mono/mono-addins.git

 

9.Πηγαίνουμε στο φάκελο  mono-addins και τρέχουμε το autogen δίνοντας το φάκελο που έχουμε εγκαταστήσει την παράλληλη εκδοχή του Mono-Runtime

cd mono-addins

sudo
./autogen.sh --prefix=/opt/mono

 

11.Compile Mono-addins και εγκατάσταση

sudo
make && sudo make install

 

12(Ε.Β).Αυτό είναι ένα έξτρα βήμα για όσους θέλουν να εγκαταστήσουν την συναρτησιακή γλώσσα προγραμματισμού Fsharp. Κλωνοποιούμε με τη χρήση του git

git clone git://github.com/fsharp/fsharp.git

 

13(Ε.Β).Πηγαίνουμε στο φάκελο fsharp και τρέχουμε το autogen με πρεφίξ την παράλληλη εκδοχή του Mono Runtime

cd fsharp

sudo
./autogen.sh –prefix=/opt/mono

 

14(Ε.Β). Μεταγλώττιση Fsharp

make

 

15(Ε.Β).Εγκατάσταση FSharp

sudo
make install

 

16.Χρησιμοποιούμε το αρχειάκι για να του πούμε να χρησιμοποιήσει την παράλληλη εκδοχή του Mono-Runtime

source ~/mono-dev-env

 

17. Τρέχουμε το Monodevelop από το Μενού του Unity

 

18(Ε.Β). Επιλέγουμε από το Μενού του Monodevelop, τα εξής για να κάνουμε εγκατάσταση το "δέσιμο" μεταξύ Monodevelop και FSharp

-> Tools ->Addin
Manager -> Gallery -> Language bindings -> Fsharp Language Binding

 

19. Σας αναφέρω ενδεικτικά ότι εάν δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα με την Fsharp solution θα πρέπει να πείτε στο Monodevelop που να βρεί το παρακάτω  Reference  (του Fsharp.Core.dll)

Το βρίσκουμε έτσι

Add References->Πλοήγηση στο φάκελο που κλωνοποιήσαμε με το git την Fsharp

 

Αυτό ήταν!

Καλό προγραμματισμό.

Enjoy!

created by soulstrip

Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)

Σχόλια