ΦΤΙΑΧΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ CALC

DimitrisV Channel | Παρ, 05/11/2012 - 18:39 | 3'

Φτιάχτε
προγράμματα με το Libre/Open Office Calc

 

Για αρχή πρέπει να γνωρίζετε
κάποια βασικά:

το * συμαίνει πολλαπλασιασμός

 

το / συμαίνει διαίρεση

 

το + συμαίνει πρόσθεση

 

το – συμαίνει αφαίρεση

 

το = μπαίνει πάντα πριν την πράξη
που θα γράψουμε π.χ. Αν γράψουμε =3*4 σε
1 κελή θα μας βγει μόλις πατήσουμε Enter
το αποτέλεσμα της πράξης (στο παράδειγμα
12)

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

Ας πούμε ότι έχετε 1 μαγαζί με
αναψυκτικά & πουλάτε coca-cola & πορτοκαλάδα
!Αντί να τα υπολογίζετε με computer-τσέπης
,δεν είναι πιο εύκολο να έχετε 1 πρόγραμμα
που θα σας τα υπολογίζει αυτόματα?

 

ΤΟ πρώτο πράγμα που θα κάνουμε
είναι να ανοίξουμε το Calc

 

Αφού το ανοίξουμε θα δούμε πολλά
κελία !Στο Α1 γράφουμε 'Όνομα' .Στο Β1
'Τιμή' .Στο C1 'Τεμάχια' .Στο D1 Τελική Τιμή
!Τώρα θα γράψουμε στο κελί Α2 το όνομα
του προϊόντος (π.χ ΗΒΗ)!Στο Β2 την τιμή
του (π.χ. 1,42)!Στο C2 Tεμάχια (π.χ 5 ) !Στο D2 θα
γράψουμε =b2*c2 & το Calc θα πολλαπλασιάσει
το αριθμό που έχει το κελί B2 με το C2 !Αν
αλλάξετε την τιμή του ή τα τεμάχια το
αποτέλεσμα στο D2 θα κάνει το πολλαπλασιασμό
αυτόματα!ΠΡΟΣΟΣΧΗ:ΜΗΝ ΠΥΡΑΞΕΤΕ
ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΗ D2!

 

Tην ίδια διαδικασία μπορείτε να
την κάνετε & στα κάτω κελιά ,άλλα κάθε
φoρά αντί για το 2 θα βάζετε τον αριθμό
που που είναι το κελί !Δηλαδή αν είστε
στη σειρά

7 θα γράψετε =b7*c7

 

Για να σας βγει συνολική τιμή θα
πρέπει να προσθέσετε τα κελιά της σειράς
D που είναι γραμμένα !Δηλαδή αν έχετε 6
προϊόντα θα γράψετε =d2+d3+d4+d5+d6+d7 & μόλις
πατήσετε Enter θα σας βγει το αποτέλεσμα
!Αν αλλάξετε την τιμή ή τα τεμάχια το
αποτέλεσμα θα αλλάξει αυτόματα!

 

www.ubuntu-el.blogspot.com

 Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)