Εκδήλωση με τον Richard

Maras | Παρ, 05/29/2015 - 19:48 | 1'

Τι έγινε παίδες πήγε κανένας από δω στον Stallman, αν ναι δώστε το κλίμα λίγο της εκδήλωσης, έγινε τίποτα αξιοπερίεργο?

Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)