Δουλεύοντας για ένα χρόνο με τον linux kernel

dsyrmalis | Παρ, 02/15/2013 - 11:44 | 1'

Τα σχόλια είναι μάλλον περιττά...

Δείτε περισσότερα στο blog του Greg Kroah-Hartman: http://www.kroah.com/linux/

Δώσε αστέρια!

MO: 5 (ψήφοι: 1)