(ΛΥΘΗΚΕ) Salix Mate πρόβλημα με ασύρματο usb

neos | Τετ, 10/31/2012 - 18:50 | 2' | 5


Μόλις έστησα το salix mate από το cd του περιοδικού.
 Εχω ένα πρόβλημα όμως δεν βρίσκει την ασύρματη κάρτα υsb.
root[aris]# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr AC:16:2D:50:05:7C UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) Interrupt:43 Base address:0x2000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:11520 (11.2 Kb) TX bytes:11520 (11.2 Kb) root[aris]# iwconfig lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. root[aris]#
H κάρτα φαίνεται στην lsusb. είναι αυτή
 Bus 001 Device 002: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)

Σχόλια

Φίλε κατέβασα και αντέγραψα τα htc_9271.fw και htc_7010.fw
στο /lib/firmware έκανα και επανεκίνηση αλλά τζίφος πάλι το ίδιο.

η κάρτα υποστηρίζεται από τον kernel. Aπλά σαν root
su (για να γίνεις root)
δώσε το κωδικό του root
και κατόπιν
modprobe ath9k
Και συνδέσου με το wicd

Φιλε δεν ξέρω τι γίνεται αλλά δεν έγινε.

aris[~]$ su
Συνθηματικό:
root[aris]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr AC:16:2D:50:05:7C 
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:43 Base address:0x8000

lo        Link encap:Local Loopback 
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:7680 (7.5 Kb)  TX bytes:7680 (7.5 Kb)

root[aris]# modprobe ath9k
root[aris]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr AC:16:2D:50:05:7C 
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:43 Base address:0x8000

lo        Link encap:Local Loopback 
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:11520 (11.2 Kb)  TX bytes:11520 (11.2 Kb)

Εχωκαι το lsmod αλλά δεν ξέρω να το διαβάζω

root[aris]# lsmod
Module                  Size  Used by
ath9k                  72256  0
snd_seq_dummy           1111  0
snd_seq_oss            25075  0
snd_seq_midi_event      4560  1 snd_seq_oss
snd_seq                39269  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device          4465  3 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss            34555  0
snd_mixer_oss          14750  1 snd_pcm_oss
ipv6                  228913  14
cpufreq_ondemand        7088  1
speedstep_lib           2655  0
powernow_k8            11221  0
freq_table              1967  2 cpufreq_ondemand,powernow_k8
mperf                    915  1 powernow_k8
agpgart                22762  0
lp                      7073  0
ppdev                   4861  0
parport_pc             18186  0
parport                25111  3 lp,ppdev,parport_pc
fuse                   56668  7
ath9k_htc              37755  0
mac80211              178230  2 ath9k,ath9k_htc
ath9k_common            1489  2 ath9k,ath9k_htc
snd_hda_codec_realtek   222994  1
ath9k_hw              252019  3 ath9k,ath9k_htc,ath9k_common
joydev                  7599  0
ath                    10985  3 ath9k,ath9k_htc,ath9k_hw
snd_hda_intel          18021  1
uvcvideo               55582  0
videodev               57077  1 uvcvideo
cfg80211              122062  4 ath9k,ath9k_htc,mac80211,ath
snd_hda_codec          61720  2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep               4764  1 snd_hda_codec
hp_wmi                  4693  0
sparse_keymap           2396  1 hp_wmi
snd_pcm                57713  3 snd_pcm_oss,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_timer              15225  2 snd_seq,snd_pcm
rtc_cmos                7650  0
v4l1_compat            13658  2 uvcvideo,videodev
rfkill                 12914  2 cfg80211,hp_wmi
psmouse                40978  0
rtc_core               11475  1 rtc_cmos
video                  10442  0
processor              20234  2 powernow_k8
rtc_lib                 1494  1 rtc_core
evdev                   7209  18
serio_raw               3502  0
battery                 8327  0
thermal                 6710  0
k10temp                 2123  0
i2c_piix4               7036  0
snd                    43347  13 snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_timer
r8169                  31770  0
wmi                     7121  1 hp_wmi
thermal_sys            11442  3 video,thermal,processor
output                  1448  1 video
hwmon                   1017  2 k10temp,thermal_sys
button                  3965  0
ac                      2457  0
i2c_core               16377  2 videodev,i2c_piix4
mii                     3262  1 r8169
soundcore               4545  1 snd
snd_page_alloc          5917  2 snd_hda_intel,snd_pcm
sg                     20923  0
root[aris]#