Ρύθμιση δικτύου για το xen

thanos | Δευ, 09/24/2012 - 03:00 | 2'

Χαίρετε,

Στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας χρειάστηκε να γίνει εγκατάσταση το xen 4 σε debian squeeze.Έχουν ρυθμιστεί όλα εκτός από το κομμάτι του δικτύου,το οποίο το αφήσα τελευταίο για να σιγουρευτώ πριν προχωρήσω σε αλλαγές.


Σύμφωνα με αυτά:
http://wiki.debian.org/Xen#Configure_Networking
http://wiki.xensource.com/xenwiki/XenNetworking

πρέπει να δημιουργηθεί μια γέφυρα για να έχουν ίντερνετ οι εικονικές μηχανές.
Εκτελώντας την εντολή brctl show έχουμε:

bridge name    bridge id                  STP enabled    interfaces
eth0               8000.e61d1727c534    no                 peth0

Αρχικά στο σύστημα υπήρχαν δύο interfaces τα eth0 και lo και μετά την εγκατάσταση του xen δημιουργήθηκε η peth0 και η eth0 έγινε η γέφυρα.

Το αρχείο /etc/network/interfaces περιέχει τα παρακάτω:

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
gateway    192.168.10.1

Προσθέτοντας bridge_ports peth0 θα έχω τη σωστή ρύθμιση του δικτύου ;; Μέχρι στιγμής όσες προσπάθειες και αν έκανα για εκκίνηση ενός vm έχουν αποτύχει στο δίκτυο (πρόβλημα με vif-bridge).Μπορεί κάποιος να βοήθήσει ;

Ευχαριστώ πολύ

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!