Ελεύθερο λογισμικό; Μα είναι δυνατόν; Δεν το καταλαβαίνω!