Πως απενεργοποιούμε μόνιμα το IPv6, για κάθε διανομή Linux

Αν έχετε προβλήματα με το IPv6 σε Debian/Ubuntu (ή Fedora/RedHat κλπ), και δεν σας φτάνει η απενεργοποίηση του στο APT, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε πλήρως με μια απλή ρύθμιση.

Προσωρινή απενεργοποίηση

Για προσωρινή απενεργοποίηση, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την εντολή ρυθμίσεων του συστήματος sysctl ως εξής:

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Μόνιμη απενεργοποίηση του IPv6

Για μόνιμη απενεργοποίηση του IPv6, δημιουργούμε το αρχείο: 70-disable-ipv6.conf μέσα στο φάκελο /etc/sysctl.d/

sudo nano /etc/sysctl.d/70-disable-ipv6.conf

Και εκεί μέσα γράφουμε τα εξής:

# πλήρης απενεργοποίηση για όλες τις κάρτες δικτύου
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Αποθηκεύουμε το αρχείο και κάνουμε επανεκκίνηση. Μετά θα πρέπει να δείτε ότι το ifconfig δεν αναφέρει καμία IPv6 διεύθυνση στις κάρτες δικτύου σας.

ΥΓ: Η παραπάνω μέθοδος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις (X Forwarding, postfix, κλπ). Δείτε περισσότερα εδώ.  https://www.techrepublic.com/article/how-to-disable-ipv6-on-linux/

Αλλη μέθοδος απενεργοποίησης του IPv6 στο Linux

Ανοίγουμε το αρχείο /etc/default/grub και αλλάζουμε τη γραμμή GRUB_CMDLINE_LINUX ώστε να γράφει:

GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"

Μετά δίνουμε

sudo update-grub

και κάνουμε επανεκκίνηση.

Δώσε αστέρια!

MO: 5 (ψήφοι: 1)