Πως αλλάζω ή προσθέτω έναν κατάλογο στο PATH στη γραμμή εντολών του Linux;

Πολλές φορές θέλουμε να τρέξουμε από το τερματικό/κονσόλα ένα πρόγραμμα που έχουμε εγκατεστημένο π.χ. στο home μας, αλλά δεν τρέχει γιατί το Bash δεν το βρίσκει στο PATH του συστήματος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε στη μεταβλητή $PATH τον φάκελο όπου βρίσκεται το πρόγραμμά μας.

Η μεταβλητή $PATH ορίζει όλους τους καταλόγους του συστήματος στους οποίους ψάχνει το Bash για να βρει εκτελέσιμα προγράμματα - συνήθως οι κατάλογοι αυτοί είναι ο /bin, /usr/bin αλλά όχι το /home.

Για να προσθέσουμε ένα νέο κατάλογο στο $PATH, πρέπει να ανοίξουμε με έναν κειμενογράφο το (κρυμμένο) αρχείο ρύθμισης .bashrc που βρίσκεται μέσα στον προσωπικό κατάλογό μας (nano ~/.bashrc) και να προσθέσουμε δυο γραμμές σαν τις παρακάτω:

PATH="$HOME/android:$PATH"
export PATH

H πρώτη γραμμή λέει "πρόσθεσε και τον κατάλογο /home/username/android σε ότι έχεις ήδη στο $PATH ". Για να μην γράφουμε κάθε φορά το /home/username χρησιμοποιούμε την μεταβλητή $HOME και το Bash αναλαμβάνει να κάνει τα δέοντα.

Η δεύτερη γραμμή λέει στο Bash να κάνει export δηλαδή να αποθηκεύσει στις μεταβλητές του συστήματος την τροποποιημένη PATH μεταβλητή.

Η προσθηκη στο ~/.bashrc αλλάζει το PATH του τρέχοντος χρήστη μόνο. Εναλλακτικά, αν θέλετε να αλλάξετε το PATH όλων των χρηστών μπορείτε να προσθέσετε αυτές τις δύο γραμμές στο καθολικό αρχείο ρύθμισης /etc/bash.bashrc

Γενικά η σύνταξη της $PATH είναι:

PATH="$PATH:<dir>:<dir>"

Δηλαδή γράφουμε το ήδη υπάρχουν PATH και μετά, διαχωρίζοντας με άνω-κάτω τελεία, γράφουμε τους νέους καταλόγους <dir> .

 

 

Δώσε αστέρια!

MO: 4 (ψήφοι: 2)