Δεν λειτουργεί το suspend to RAM / resume στο laptop μου. Κάνει reboot στο resume. Πως το λύνω;

Το πρόβλημα αυτό με το resume του laptop μετά από suspend to ram, εμφανίζεται συχνά ειδικά σε SONY Vaio laptops και αρκετές φορές σε φορητούς υπολογιστές που έχουν κλειστού κώδικα drivers (π.χ. ATi/AMD).

Συνήθως μια απλή λύση είναι η προσθήκη της παραμέτρου acpi_sleep=nonvs στον πηρύνα Linux κατά την εκκίνηση. Για να το κάνετε αυτό ανοίγετε με δικαιώματα root το βασικό αρχείο ρύθμισης τους εκκινητή GRUB, δηλαδή το /etc/default/grub

sudo nano /etc/default/grub 

Βρίσκετε τη γραμμή

GRUB_CMDLINE_LINUX=""

και την αλλάζετε σε

GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_sleep=nonvs"

Αποθηκεύετε το αρχείο (Ctrl+X μετά Υ) και κάνετε ενημέρωση στο GRUB με την εντολή:

sudo update-grub

Κατόπιν, με reboot θα πρέπει το laptop να κάνει σωστά suspend/resume.

Δώσε αστέρια!

MO: 5 (ψήφοι: 1)