Προγραμματισμός στο Linux

# 13/01/2008

Σύνδεση OpenOffice με MySQL

Στο παρακάτω link θα βρείτε ένα ενδιαφέρον tutorial για τη σύνδεση του OpenOffice με τη MySQL http://applications.linux.com/applications/07/02/12/1736203.shtml?tid=13&tid=73
# 13/01/2008

Απορίες για PHP & MySQL

Στείλτε μας τις Απορίες Σας
31