Το blog του binarybear

binarybear | 03 Σεπ, 2008

ΛΙγες χρήσιμες εντολές

COMMAND                DESCRIPTIONrm                                  Remove a file from the systemmv                                 Rename a filemkdir…
binarybear | 13 Ιουν, 2008

Τhe linux hierarchy

3