Πιπίκος

g.b | Δευ, 02/21/2011 - 23:00

Σβέρκωμα ...

Το τράβαγε ο οργανισμός του … Το ότι ήμασταν άτακτα παιδιά στο σχολείο ήταν αδιαμφισβήτητο γεγονός , είχαμε την αταξία στο αίμα μας που λένε . Καθημερινά οι σκανταλιές μας ήταν τόσες πολλές…