ενεργοποίηση root

dimitris | Πέμ, 03/13/2008 - 18:33

Τι είναι ο "root" και τι ο κανονικός χρήστης; Γιατί πρέπει ντε και καλά να υπάρχουν;

Ως root ονομάζουμε τον λογαριασμό υπερχρήστη του Linux. Σκεφτείτε τον σαν τον Administrator των Windows 2000. Αντίθετα με τα (παλιότερα) Windows, στο Linux κάθε χρήστης πρέπει για λόγους ασφαλείας να…