1350 προγραμματιστές ανοιχτού λογισμικού εκπαιδεύονται από Μονάδες Αριστείας

Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) | Παρ, 07/11/2014 - 13:29 | 4' | 0

Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» σε δέκα θεματικές περιοχές. Το έργο διαχειρίζεται το ΕΔΕΤ και υλοποιείται από μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Όλες οι Μονάδες Αριστείας, θα πραγματοποιήσουν τρεις κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τρία θερινά σχολείο ανάπτυξης κώδικα (Summer Code Camps), στο πλαίσιο κάθε κύκλου από κάθε μονάδα θα εκπαιδεύονται πενήντα (50) προγραμματιστές, συνολικά θα εκπαιδευτούν 1350 προγραμματιστές ανοιχτού λογισμικού από τις εννέα μονάδες αριστείας.

Συνολικά εκατό τριάντα πέντε (135) προγραμματιστές που θα έχουν την πιο σημαντική συμβολή σε δημοφιλές έργο ανοιχτού λογισμικού θα βραβευθούν με 1000 ευρώ ο καθένας.

Οι Μονάδες Αριστείας και οι κύριες θεματικές περιοχές που έχουν αναλάβει είναι:

  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταφορές – Ναυτιλία
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου & Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον
  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
  • ΤΕΙ Αθήνας, Εκπαιδευτικό Λογισμικό
  • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πολιτισμός
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τουρισμός

Συγκεκριμένα, στη διαδικτυακή πύλη ma.ellak.gr αναρτώνται σεμινάρια, θερινά σχολεία, ημερίδες, συνέδρια, τα βίντεο και οι παρουσιάσεις των διαλέξεων, λογισμικά, υποστηρικτικό υλικό, εργαλεία και υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη δράσεων και εφαρμογών Ανοιχτού Λογισμικού καθώς και η υπηρεσία αναζήτησης/προσφοράς εργασίας.

Στα συνέδρια και στις ημερίδες παρέχεται η υπηρεσία live streaming, ενώ στα σεμινάρια και στα θερινά σχολεία παρέχεται η υπηρεσία τηλεκπαίδευσης για εκπαιδευόμενους που είναι γεωγραφικά απομακρυσμένοι.

Αυτή τη εβδομάδα πραγματοποιούνται τέσσερα σεμινάρια με 95 συμμετέχοντες και μια ημερίδα, αναλυτικές πληροφορίες για κάθε σεμινάριο υπάρχουν στην σχετική σελίδα του ma.ellak.gr .

1. Δευτέρα 07 Ιουλίου 2014: ΑΠΘ “Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ”

2. Τετάρτη 09 Ιουλίου 2014: Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου & Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων “Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον”

3. Τετάρτη 09 Ιουλίου 2014: ΑΠΘ “ΔΔ & ΤΑ: Σουίτα εφαρμογών γραφείου LibreOffice – 2”

4. Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο “Τουρισμός – Προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών”

5. Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014: ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»  Αγροτικής Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος

 

Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)