Γενική συζήτηση για Linux και ανοικτό λογισμικό

Θέμα Σχόλια Τελευταίο σχόλιο
Καρφιτσωμένο θέμα
Από linuxgr πριν 11 έτη 9 μήνες
5 Από slackware πριν 11 έτη 7 μήνες
Κανονικό θέμα
3 Από Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) πριν 11 έτη 8 μήνες
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
1 Από elkos πριν 11 έτη 8 μήνες
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
1 Από dimitris πριν 11 έτη 8 μήνες
Κανονικό θέμα
Από Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από panos πριν 11 έτη 9 μήνες
5 Από elkos πριν 11 έτη 8 μήνες
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
1 Από dimitris πριν 11 έτη 8 μήνες
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) πριν 11 έτη 9 μήνες
3 Από panos πριν 11 έτη 8 μήνες
Κανονικό θέμα
Από Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) πριν 11 έτη 9 μήνες
2 Από WiludrakeGR πριν 11 έτη 8 μήνες
Κανονικό θέμα
Από Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) πριν 11 έτη 9 μήνες
2 Από dimitris πριν 11 έτη 8 μήνες
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
1 Από dimitris πριν 11 έτη 8 μήνες
Κανονικό θέμα
Από dimitris πριν 11 έτη 9 μήνες
0 δ/υ