Πως προσθέτουμε εικονίδια εφαρμογών στο Launcher του GNOME

dimitris | Πέμ, 07/26/2018 - 17:33 | 9'

Ολοι έχουμε δεκάδες εφαρμογές εγκατεστημένες στο Linux μας, αλλά κάποιες απο αυτές θέλουμε να τις έχουμε σε απόσταση ενός κλικ. Δείτε πως βάζουμε μια εφαρμογή στο Launcher (που επισήμως λέγεται “Dash”) του Gnome.

Α. Για εφαρμογές που έχουμε εγκαταστήσει από αποθετήριο

Αν έχουμε εγκαταστήσει μια εφαρμογή από αποθετήριο, λογικά πρέπει να μπορούμε να την βρούμε πατώντας Alt+F2 και γράφοντας το όνομα της. Εναλλακτικά, την βρίσκουμε πατώντας το εικονίδιο επιλογής εφαρμογών (αυτό με τις 9 τελείες). Με οποιοδήποτε τρόπο κι αν επιλέξετε, μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή θα εμφανιστεί το εικονίδιό της στο Dash. Κάνουμε δεξι κλικ πάνω του και “Προσθήκη στα Αγαπημένα” (Add to Favorites). Δείτε την εικόνα:

Gnome: Add to favorites .desktop

Σημείωση: Για Ubuntu, αυτό αφορά την έκδοση 18.04 και μετά. Για παλιότερες εκδόσεις, κάνετε δεξι κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής και “Κλείδωμα στον Εκκινητή” (Lock to Launcher).

Gnome (Ubuntu): Lock to launcher

Μια άλλη μέθοδος, ειναι να σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής από τις Εφαρμογές κατευθείαν στο Dash.

Β. Για custom εφαρμογές και scripts που έχουμε εγκαταστήσει από μόνοι μας

Σε αυτήν την περίπτωση, το πιθανότερο είναι ότι το Gnome αγνοεί την ύπαρξη της εφαρμογής. Οπότε η διαδικασία είναι

  1. να δημιουργήσουμε έναν εκκινητή, δηλαδή ένα text αρχείο με κατάληξη .desktop το οποίο θα προσδιορίζει την εφαρμογή και το εικονίδιο της, και να τον βάλουμε στο σωστό φάκελο.
  2. να προσθέσουμε τον νέο εκκινητή στα Αγαπημένα με τη μέθοδο που περιγράψαμε στο Α.

Για να φτιάξουμε τον εκκινητή, για παράδειγμα για το σκριπτάκι Mitsos, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο με όνομα mitsos.desktop μέσα στο φάκελο 

~/.local/share/applications

και μέσα σε αυτό το αρχείο να ορίσουμε την εφαρμογή και τον εικονίδιο της.

Για να δημιουργήσετε το αρχείο αυτό, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Για παράδειγμα, αν σας αρέσει το Τερματικό (Ctrl+Alt+T), γράφετε την εντολή:

gedit ~/.local/share/applications/mitsos.desktop

Εναλλακτικά, μέσα από το Gnome, τρέχετε τον Text Editor (Alt+F2 → gedit), πατάτε Ctrl+S για αποθήκευση και στο νέο διάλογο πατάτε Ctrl+H για να εμφανιστούν οι κρυμμένοι υποφάκελοι στο home σας. Επειτα με κλικ πηγαίνετε στο .local → share → applications και εκεί αποθηκεύετε το αρχείο με το όνομα mitsos.desktop

Μέσα στο αρχείο πρέπει να γράψετε κάτι σαν το παρακάτω, τροποποιώντας τα Name, Exec και Icon ώστε να ταιριάζει με την δική σας εφαρμογή. Για το παραδειγμα μου, εγώ έχω το σκριπτάκι mitsos.sh (και το αντίστοιχο εικονίδιο) μέσα στο φάκελο /home/dimitris/mitsos-app. Εσείς βάλτε τα δικά σας:

[Desktop Entry]
Name=Mitsos
Exec=/home/dimitris/mitsos-app/mitsos.sh
Icon=/home/dimitris/mitsos-app/mitsos-icon.svg
Terminal=false
StartupNotify=false
Type=Application
NoDisplay=true

Αποθηκεύστε το αρχείο.

Στη συνέχεια, κάντε τον εκκινητή εκτελέσιμο με την εντολή:

chmod +x ~/.local/share/applications/mitsos.desktop

Εναλλακτικά, αυτό γίνεται και από το διαχειριστή αρχείων του Gnome. Πηγαίνετε στο φάκελο ~/.local/share/applications/ και εκει κάντε δεξί κλικ στο mitsos.desktop. Επιλέξτε Ιδιότητες (Properties) -> Δικαιώματα (Permissions) και εκεί ενεργοποιήστε την επιλογή "Να επιτρέπεται η εκτέλεση ως πρόγραμμα" (Allow executing file as program).

Τώρα πηγαίνοντας στις Εφαρμογές του Gnome και γράφοντας Mitsos θα πρέπει να εμφανιστεί το εικονίδιο. Με δεξί κλικ την κάνετε Προσθήκη στα Αγαπημένα.

Εναλλακτικά, αν είστε μουρλοί με το να γράφετε πράγματα στο Τερματικό, δίνετε την εντολή:

gsettings get org.gnome.shell favorite-apps

Και θα πρέπει να δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές που έχετε τώρα στο Dash, σαν κι αυτή:

['firefox.desktop', 'thunderbird.desktop', 'org.gnome.Nautilus.desktop', 'libreoffice-writer.desktop']

Οπότε για να προσθέσετε νέα εφαρμογή κάνετε copy το παραπάνω, και γράφετε:

gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "['mitsos.desktop', 'firefox.desktop', 'thunderbird.desktop', 'org.gnome.Nautilus.desktop', 'libreoffice-writer.desktop']"

Εικονίδιο εφαρμογής στην επιφάνεια εργασίας

Για να βάλετε το εικονίδιο της εφαρμογής στην επιφάνεια εργασίας, αντί για το Launcher, η διαδικασία είναι παρόμοια. Η μόνη διαφορά είναι ότι το αρχείο mitsos.desktop πρέπει να μπει στο φάκελο ~/Desktop (ή ~/Επιφάνεια Εργασίας) αντί για το  ~/.local/share/applications/ που είδαμε πριν.

 

Γ. Ευκολη δημιουργία και launchers στo GNOME με το MenuLibre

Για να διαχειρίζεστε ακόμα πιο εύκολα τις εφαρμογές στο πανελ του GNOME, υπάρχει στα αποθετήρια πολλών διανομών μια εφαρμογή που τα κάνει όλα τα παραπάνω σχεδόν αυτόματα. Η εφαρμογή λέγεται MenuLibre.

Στο Ubuntu την εγκαθιστάτε με

sudo apt install menulibre

Αντίστοιχη είναι η εντολή σε άλλες διανομές. Π.χ. στο Fedora:

sudo dnf install menulibre

Μόλις τρέξετε το MenuLibre, θα δείτε το παράθυρό του. Στα αριστερά υπάρχει ένα δέντρο με όλoυς τους εκκινητές εφαρμογών, ταξινομημένους ανά κατηγορία:

MenuLibre Gnome

Για να προσθέσετε νέο εκκινητή, κάντε κλικ στο εικονίδιο "+"  πάνω αριστερά.

MenuLibre Gnome

Το μόνο που χρειάζεται να δώσετε ένα όνομα στον εκκινητή,  το path του προγράμματος και να επιλέξτε ένα εικονίδιο. 

MenuLibre Gnome

Μετά πατάτε το εικονίδιο Test (για να σας δείξει τι έχει κάνει) ή απευθείας Save.

Ο δοκιμαστικός εκκινητής μας είναι έτοιμος - έχει μπει ήδη στις Δραστηριότητες. Και φυσικά να τον "κλειδώσετε" αν θέλετε στο dock με Προσθήκη στα Αγαπημένα.

MenuLibre Gnome

Πιθανά προβλήματα

Αν με κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής σας, αντί να τρέξει την εφαρμογή, το Gnome εμφανίζει μήνυμα ότι ο εκκινητής δεν είναι αξιόπιστος, σαν κι αυτό:

The application launcher "mitsos.desktop" has not been marked as trusted.
If you do not know the source of this file, launching it may be unsafe.

τότε αυτό σημαίνει ότι έχετε ξεχάσει να κάνετε εκτελέσιμο το αρχείο του εκκινητή σας (mitsos.desktop). Ανάλογα με το που έχετε βάλει το αρχείο, μπορείτε να το κάνετε εκτελέσιμο με μια από τις παρακάτω εντολές :

chmod +x ~/.local/share/applications/mitsos.desktop

ή

chmod +x ~/Επιφάνεια\ εργασίας/mitsos.desktop

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε "αξιόπιστο" (δηλαδή εκτελέσιμο) το νέο εκκινητή σας,  και μέσα από το Gnome. Πηγαίνετε στο φάκελο όπου τον έχετε αποθηκεύσει και κάντε δεξί κλικ πάνω του. Θα εμφανίσει πάλι το ίδιο μήνυμα αλλά αυτή τη φορά θα σας δώσει και την επιλογή να το κάνετε "Trust and Launch". Αυτό χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά.

Gnome Shell application launcher: Trust and run

Δώσε αστέρια!

MO: 4.6 (ψήφοι: 11)