Ελληνικά στο wine!

DimitrisV Channel | Κυρ, 03/11/2012 - 14:07 | 1' | 6

Το wine δν υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα με αποτέλεσμα να μας τα βγάζει κινέζικα τα ελληνικά προγράμματα!

Για να το διορθώσουμε αυτό δίνουμε στο terminal

wine regedit
Πηγαίνετε στο κλειδί
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
και αλλάξτε την τιμή MS Shell Dlg από Tahoma (που συνήθως δεν υπάρχει) σε DejaVu Sans (που συνήθως υπάρχει).
Η μέθοδος αυτή διορθώνει το πρόβλημα μόνο στον τρέχοντα χρήστη. 

Δώσε αστέρια!

MO: 5 (ψήφοι: 1)

Σχόλια

βαλτε στον υποφακελλο fonts του wine τα fonts απο ενα συστημα windows και καθαρισατε

Το Wine υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα. Απλώς χρειάζεται αυτό που προτείνει ο vriareos, αφού η γραμματοσειρά tahoma δεν συμπεριλαμβάνεται, αν θυμάμαι καλά, ούτε στο πακέτο web-core fonts με τις γραμματοσειρές της Microsoft.