Ελληνικά: Ελληνικοί υπότιτλοι στο xine

lynx | Κυρ, 01/13/2008 - 23:19 | 2'

Για να εμφανίζονται σωστά οι ελληνκοι υπότιτλοι στο xine και στους players που τον χρησιμοποιούν βρήκα τον παρακάτω οδηγό στο
http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/2006-Dece mber/065830.html

Μια και ορισμένα links δεν δουλεύουν τον ξαναγράφω διορθωμένο

Ως su δώστε :

mkdir /tmp/xine


cd /tmp/xine


wget http://xine.cvs.sourceforge.net/xine/xine-lib/misc/xine-font conv.c?revision=1.14 -O xine-fontconv.c


gcc xine-fontconv.c -o xine-fontconv `freetype-config --cflags --libs` -lz


wget http://www.consumer.gov/ncpw1999/files/arial.ttf
./xine-fontconv arial.ttf arial iso8859-7 iso8859-15 iso8859-1


mkdir ~/.xine/fonts


cp arial-* ~/.xine/fonts
(ή για να χρησιμοποιούνται από όλους τους χρήστες: cp arial-* /usr/share/xine/libxine1/fonts/ )

Θα χρειαστείτε φυσικα gcc, wget, και το libfreetype6-devel απο τα αποθετήρια της διανομής σας

Στις ρυθμίσεις του xine (καρτέλα subtitles) επιλέξτε font:arial και encoding:iso-8859-7

Δώσε αστέρια!