Μετονομασία αρχείων σε φακέλους

dimitris | Κυρ, 01/13/2008 - 23:19 | 2'

Θέλετε να βρείτε κάποια αρχεία σε ένα φάκελο και όλους τους υποφακέλους και να τα μετονομάσετε, αλλά δεν ξέρετε πως... Το Linux προσφέρει μια εύκολη λύση με μερικές αυτόματοποιημένες εντολές από το τερματικό ή την κονσόλα:

Έστω π.χ. ότι έχετε ένα φάκελο downloads και θέλετε να βρείτε εκεί, και σε όλους τους υποφακέλους, όλα τα αρχεία που έχουν κατάληξη .rpm.tmp ή deb.tmp ή .gif.tmp ή .zip.tmp ή .avi.tmp και να αφαιρέσετε το .tmp (ώστε να μείνουν μόνο οι πρώτες καταλήξεις).

Τότε δίνετε από το τερματικό την εντολή:

find downloads/ -type f -name *.avi.tmp | while read fname ; do newname='${fname%.tmp}' ;  if [ ! '$newname' = '$fname' ]; then mv '$fname' '$newname' ;  fi ;

Hint του Γ. Κεραμιδά στην LGU

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!