fstab

luckyb | Τετ, 04/02/2008 - 19:18 | 7' | 4

Μάθετε τα πάντα (εντάξει, σχεδόν τα πάντα) για το αρχείο fstab

Είναι ένα αρχείο που περιέχει όλες τι απαραίτητες ρυθμίσεις για το που και το πως θα γίνονται mount τα partitions των αποθηκευτικών σας μέσων (σκληροί δίσκοι, CDROM, USB stickάκια, floppy drives κλπ).

Είναι ένα text αρχείο τοποθετημένο στον υποκατάλογο /etc (/etc/fstab).
Μπορείτε να το επεξεργαστείτε με οποιονδήποτε text editor (kate, kwrite, gedit, vim κλπ) αλλά μόνο ως υπερχρήστης (superuser).

Ορολογία που πρέπει να γνωρίζετε:
mount, partition, hdX1,2,..., sdX1,2,...

Ένα τυπικό fstab:

#

/dev/hda3 / ext3 defaults,noatime 0 1
UUID=85e06c28-0c /boot ext3 defaults,noatime 0 2
/dev/hda4 /home ext3 defaults,noatime 0 2
/dev/hda2 none swap sw 0 0

# Internal HDDs -----------------------------------------------------------------
/dev/disk/by-label/downloads /media/downloads ext3 noatime 1 2

# SAMBA shares -------------------------------------------------------------------
//goodika/My\040Documents /media/winXPpc cifs defaults,username=luckyb,password="PASSWORD",file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0

#External usb HDDs ---------- ---------------------------------------------------
/dev/disk/by-label/xoraoPolla /media/xorao ntfs-3g locale=el_GR.UTF-8,rw,user,allow_other 0 0
/dev/disk/by-label/backups /media/backups ext3 auto,users,noatime,rw,defaults 0 0

# HL-DT-STCD-RWDVD_DRIVE_GCC-4241N ---------DVD Drive ----------------------------
/dev/cdrom /media/cdrom udf,iso9660 user,noauto 0 0

# temporary filesystem in virtual memory------------------------------------------
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0

1η στήλη - TI ? ----------------------------------------------------------------


Η 1η στήλη δηλώνει το ΠΟΙΟ partition θέλουμε να κάνουμε mount.
Μπορεί να είναι της μορφής

 /dev/hdx1,2,3...

ή κάτι που θα ακολουθεί τα περιεχόμενα του υποκαταλόγου

/dev/disk/...

Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πχ το uuid του συγκεκριμένου partition ή ακόμα και το label αυτού για να μην μπλέκουμε.
παράδειγμα:
Στο partition που έχω στον εσωτερικό σκληρό μου με label "downloads" αναφέρομαι-> "/dev/disk/by-label/downloads"

Επίσης μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιον υποκατάλογο (folder) ενός άλλου pc με κάποιο hostname που βρίσκεται στο τοπικό μας δίκτυο (LAN):
//HostName/folder

2η στήλη - ΠΟΥ ? ----------------------------------------------------------------

Η 2η στήλη δηλώνει το ΠΟΥ θα γίνει mount το partition της πρώτης στήλης.
Συνηθίζεται η χρήση του /media και του /mnt

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε τους υποκαταλόγους αν δεν υπάρχουν.
Αν το partition του προηγούμενου παραδείγματος θέλω να το κάνω mount στο /media/downloads
πρέπει πριν να δημιουργήσω το /media/downloads (πχ

mkdir /media/downloads

)

3η στήλη - filesystem ----------------------------------------------------------------

Εδώ δηλώνουμε το σύστημα αρχείων του partition που κάνουμε mount.Μπορεί να είναι πολλά πράγματα αλλά τα ποιό συνηθισμένα είναι:
ext2,3 : To πιο κοινό σύστημα αρχείων linux είναι το ext3
swap : Χρησιμοποιείται για swap :-)
auto : Με την επιλογή auto το filesystem επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα. Χρησιμοποιείται κυρίως για CDROMs και floppies
ntfs : Το σύστημα αρχείων των τελευταίων εκδόσεων windows. Γίνεται mount μόνο για ανάγνωση.
ntfs-3g : Το ίδιο με το προηγούμενο, μόνο που εδώ μας δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και άλλες επιλογές. Πρέπει πρώτα να εγκαταστήσουμε το "ntfs-3g" (πχ apt-get install ntfs-3g)

4η στήλη - Επιλογές ----------------------------------------------------------------

Εδώ μπορούμε να βάλουμε:

auto ή noauto : Επιλογή για το αν θέλουμε το συγκεκριμένο partition να γίνεται αυτόματα mount κατά την εκκίνηση (boot) του pc μας (ή όταν δίνουμε την εντολή mount -a)

user ή nouser : Η επιλογή user επιτρέπει σε απλούς χρήστες να μπορούν να κάνουν mount ενώ η nouser μόνο στον root.

exec ή noexec : Με την exec έχουμε τη συνατότητα να εκτελούμε αρχεία binary από το συγκεκριμένο partition ενώ με την noexec όχι.

ro : Κάνει mount το partition μόνο για ανάγνωση (read-only mode)

rw : Κάνει mount το partition για ανάγνωση και για εγγραφή (read-write mode)

sync ή async : Επιλέγουμε εάν η είσοδος και η έξοδος από το σύστημα αρχείων γίνεται σύγχρονα ή ασύγχρονα. Χρησιμοποιείται κυρίως το async

noatime : Επιλέγουμε να μην γίνεται καταγραφή στοιχείων χρόνου δημιουργίας και τροποποίησης ενός αρχείου κάθε φορά που το διαβάζουμε - για βελτίωση της απόδοσης του συστήματός μας.

locale : Με το locale μπορούμε να κάνουμε mount ένα partition χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη κωδικοποίηση

defaults : Χρήση προκαθορισμένων επιλογών --> rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.

5η στήλη - dump ----------------------------------------------------------------
Το dump είναι μια εφαρμογή backup
Αν έχουμε βάλει "0" (μηδέν) τότε το dump θ'αγνοήσει το partition αυτό.

6η στήλη - fsck----------------------------------------------------------------
To fsck είναι μια εφαρμογή ελέγχου συστημάτων αρχείων
Βάζουμε αριθμό ίδιο με τη σειρά που επιθυμούμε να ελεγχθεί το partition.
Με "0" (μηδέν) το partition δεν περνάει από έλεγχο

Παραδείγματα ------------------------------------------------------------------
βλέπε ανωτέρω 'τυπικό' fstab :-)


βασισμένο στο:
http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/fstab.html

Δώσε αστέρια!
Σχόλια

κοίτα τα περιεχόμενα του /dev/disk

Εκεί έχει άλλους υποκαταλόγους και διαλέγεις και παίρνεις:
1. by-id
2. by-label
3. by-uuid
4. by-path

Ερωτηματα :

 

1) Στην 4 η στήλη έχει σημασία η σειρά που θα βάλουμε τις εντολές ;

 

2) Απροσάρτηση πως θα γίνεται ; με δεξί κλικ στο εικονίδιο και απροσάρτηση; χειροκίνητα με umount ή τραβάμε καλώδιο;

 

3)Το UUID είναι απαραίτητο σε εξωτερικές συσκευές ;

 

4) Πρέπει να αλλάξουμε και τα δικαιώματα των φακέλων που έχουν γίνει Mount οι κατατμήσεις ή αρκουν οι εντολές του fstab για όλους τους Users

 

 

Eυχαριστώ...

Θα απαντήσω σε όσα μπορώ:

1. Απ' όσο γνωρίζω όχι, είναι επιλογές που τις λαμβάνει υπόψη η εντολή mount. Βέβαια αυτό ισχύει στην περίπτωση που δεν έχουμε βάλει αλληλεπικαλυπτόμενης σημασίας επιλογές (π.χ. ro και rw) όπου σ' αυτήν την περίπτωση δεν ξέρω τι γίνεται, αν και δεν έχει νόημα να κάνει κάποιος εσκεμμένα κάτι τέτοιο.

2. Αποπροσάρτηση μπορείς να κάνεις με πολλούς τρόπους. Το εύκολο είναι όπως είπες με δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής (είτε στην επιφάνεια εργασίας είτε μέσα από κάποιο file manager) αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την εντολή umount αρκεί να έχεις το δικαίωμα (αν μπορείς να κάνεις mount μια συσκευή τότε θα μπορείς να την κάνεις και umount).

3. Δε νομίζω καθώς στο δικό μου πισι έχω συνδέσει παλαιότερα εξωτερικό σκληρό και έχω χρησιμοποιήσει στο fstab τη σύνταξη /dev/sdX (X ο αριθμός της συσκευής). Είτε το ένα είτε το άλλο να χρησιμοποιήσεις δεν υπάρχει πρόβλημα.

4. Σε γενικές γραμμές αρκούν οι επιλογές που έχεις ορίσει στο fstab. Καλό πάντως είναι να χρησιμοποιείς κάποιο φάκελο στο home σου ως σημείο προσάρτησης έτσι ώστε να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις πλήρη δικαιώματα.

Επίσης σημειώνω ότι από διανομή σε διανομή θα δεις διαφορές από πλευράς ευκολίας. Αλλού παίζουν με τη μία, αλλού πρέπει να πειράξεις fstab κ.λπ. Υπάρχουν όμως και γραφικά εργαλεία για να κάνεις τη δουλειά σου σε αρκετές (αν όχι όλες) διανομές. Βέβαια καλό είναι να ξέρεις να χειρίζεσαι το fstab ώστε να ξέρεις τι γίνεται και να μπορείς να διορθώσεις καταστάσεις σε περίπτωση ανάγκης. Παραθέτω και κανα-δυο λινκ για περαιτέρω μελέτη:

Αναλυτικός οδηγός

wikipedia

How to edit and understand /etc/fstab 

************************

www.postokano.gr