Πως γράφουμε κώδικα στο forum....

Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) | Δευ, 03/24/2008 - 00:46 | 3'

Για να γράψετε στο forum μας κώδικα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού κάντε κλικ σε ένα από τα δύο κουμπάκια  στον editor.

Και τα δύο χρησιμοποιούν, χωρίς δική σας παρέμβαση, το tag pre της HTML. Αυτό σημαίνει ότι ότι γράψετε εκεί θα διατηρήσει την μορφοποίηση που του έχετε βάλει.

Το πρώτο κουμπί είναι πιο χρήσιμο συνήθως για μικρά κομμάτια κώδικα.

Στο νέο διάλογο που θα εμφανιστεί, κάντε paste τον κώδικα ή την εντολή που θέλετε να εισάγετε στο κείμενο, π.χ. lspci -v | grep VGA

Μετά αποθηκεύστε το σχόλιό σας, και θα δείτε κάτι σαν κι αυτό:

lspci -v | grep VGA

 

Το δεύτερο κουμπί είναι για να μεγαλύτερα προγράμματα, όπου θέλετε να βλέπετε τον κώδικα με συντακτικό χρωματισμό την ώρα που γράφετε. Αφού πατήσετε το κουμπί, θα εμφανιστεί πάλι ένα νέο παράθυρο, επιλέξτε τη γλώσσα προγραμματισμού στην οποία είναι γραμμένος ο κώδικας, και μετά επικολλήστε τον κώδικα στο λευκό πλαίσιο που βρίσκεται από κάτω. Προσοχή: Μην αφήνετε κενά ανάμεσα στις γραμμές, διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει σωστά η μορφοποίηση. Πατήστε OK.

Αποθηκεύστε τον κωδικα και αυτός θα εμφανιστεί με χρωματισμό:

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
  # include .bashrc if it exists
  if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
    . "$HOME/.bashrc"
  fi
fi
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
  PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

Με plain text editor

Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε plain text editor, βάζετε απευθείας τον κώδικα σας μέσα σε ετικέτες <pre>  και  </pre>. Τότε θα εμφανίζεται κάπως έτσι:

κώδικας
 κώδικας
  κώδικας
 κώδικας
κώδικας

Οι ετικέτες <pre> κρατάνε την ίδια μορφοποίηση, και έτσι οι παραπάνω γραμμές εμφανίζονται με τις ίδιες εσοχές που ήθελα εγώ.

Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)