Πρόβλημα στο στήσιμο DNS με bind9 και Incoming ping ICMP

akarag | Σάβ, 11/30/2013 - 12:28 | 3' | 4

Γεια σας και καλώς σας βρήκα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν χώροι και κόσμος που να βοηθούν νέους χρήστες στο linux να κάνουν τα πρώτα τους βήματα και το linuxinside είναι ένα τέτοιο εργαλείο.

Έχω εγκαταστήσει ένα ubuntu 12.04.3 LTS και έχω περάσει πάνω του LAMP και wordpress, phpmyadmin, και phpBB.

Κάνω κάποιες απόπειρες να περάσω κι ένα DNS server bind9 αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει όλες μου οι προσπάθειες κυρίως γιατί δεν επικοινωνεί με άλλους DNS servers ώστε να μεταδίδει την πληροφορία της ζώνης και να επεκταθεί αυτό και στο υπόλοιπο ιντερνετ.

Έχω ορίσει στο frwarders διάφορους DNS είτε του ISP, είτε βασικούς DNS πανεπιστημιακού ιδρύματος. Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να διαδώσω την πληροφορία του domain μου. Σκέφτομαι να πληρώσω την κατοχύρωση άλλου domain και να ορίσω τον DNS της εταιρίας που θα αναλάβει τη δήλωση να διαφημίζει το domain.

Εκτός όμως από αυτό παρατήρησα στο ubuntu κι ένα άλλο σημείο. Ενώ μπορεί να κάνει ping σε άλλες ΙΡ, δεν απαντάει σε pings. Στο firewall υπάρχουν εγγραφές για το icmp να περνάει

sudo grep 'icmp' /etc/ufw/before.rules
# ok icmp codes
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type source-quench -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
-A ufw-before-output -p icmp -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A ufw-before-output -p icmp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Επίσης στο iptables δοκίμασα να κάνω

sudo iptables -A INPUT -p ICMP -j ACCEPT

αλλά χωρίς επιτυχία για το incoming ping.

Υπάρχει κάποιο άλλο σημείο που μπορώ να ψάξω για αυτό το θέμα?

Ευχαριστώ

 

Δώσε αστέρια!
Σχόλια

Βαζω στοιχιμα οτι τα default settings του Ubuntu σου κοβουν το ping.

iptables -L

iptables -L -t nat

Καλησπέρα,

Για το bind δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ίσως αν έδινες περισσότερες πληροφορίες (ή/και πόσταρες τα configuration αρχεία; )

Για το ping, δοκίμασε κατ'αρχήν να καθαρίσεις όλους τους κανόνες (iptables -F ή στην περίπτωση σου sudo ufw disable) για να δεις τι παίζει. Κι αυτό γιατί στην τεκμηρίωση του UFW γράφει ότι "By default, UFW allows ping requests". Επομένως θα έπρεπε να παίζει το ping. Το status τι σου λέει;

sudo ufw status

 

Γεια σας και πάλι,

Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές. Κάνω copy paste εδώ την έξοδο της 

sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target   prot opt source        destination
fail2ban-apache tcp -- anywhere       anywhere       multiport dports http,https
fail2ban-postfix tcp -- anywhere       anywhere       multiport dports smtp,ssmtp
fail2ban-vsftpd tcp -- anywhere       anywhere       multiport dports ftp,ftp-data,ftps,ftps-data
fail2ban-apache-overflows tcp -- anywhere       anywhere       multiport dports http,https
fail2ban-apache-noscript tcp -- anywhere       anywhere       multiport dports http,https
fail2ban-apache-multiport tcp -- anywhere       anywhere       multiport dports http,https
fail2ban-ssh tcp -- anywhere       anywhere       multiport dports ssh
ufw-before-logging-input all -- anywhere       anywhere
ufw-before-input all -- anywhere       anywhere
ufw-after-input all -- anywhere       anywhere
ufw-after-logging-input all -- anywhere       anywhere
ufw-reject-input all -- anywhere       anywhere
ufw-track-input all -- anywhere       anywhere
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:http
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere       icmp echo-request
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere       icmp echo-reply
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere
ACCEPT   icmp -- wireless.mobile.ntua.gr anywhere       icmp echo-request

Chain FORWARD (policy DROP)
target   prot opt source        destination
ufw-before-logging-forward all -- anywhere       anywhere
ufw-before-forward all -- anywhere       anywhere
ufw-after-forward all -- anywhere       anywhere
ufw-after-logging-forward all -- anywhere       anywhere
ufw-reject-forward all -- anywhere       anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
ufw-before-logging-output all -- anywhere       anywhere
ufw-before-output all -- anywhere       anywhere
ufw-after-output all -- anywhere       anywhere
ufw-after-logging-output all -- anywhere       anywhere
ufw-reject-output all -- anywhere       anywhere
ufw-track-output all -- anywhere       anywhere

Chain fail2ban-apache (1 references)
target   prot opt source        destination
RETURN   all -- anywhere       anywhere

Chain fail2ban-apache-multiport (1 references)
target   prot opt source        destination
RETURN   all -- anywhere       anywhere

Chain fail2ban-apache-noscript (1 references)
target   prot opt source        destination
RETURN   all -- anywhere       anywhere

Chain fail2ban-apache-overflows (1 references)
target   prot opt source        destination
RETURN   all -- anywhere       anywhere

Chain fail2ban-postfix (1 references)
target   prot opt source        destination
RETURN   all -- anywhere       anywhere

Chain fail2ban-ssh (1 references)
target   prot opt source        destination
DROP    all -- 60.191.45.248    anywhere
RETURN   all -- anywhere       anywhere

Chain fail2ban-vsftpd (1 references)
target   prot opt source        destination
RETURN   all -- anywhere       anywhere

Chain ufw-after-forward (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-after-input (1 references)
target   prot opt source        destination
ufw-skip-to-policy-input udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:netbios-ns
ufw-skip-to-policy-input udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:netbios-dgm
ufw-skip-to-policy-input tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:netbios-ssn
ufw-skip-to-policy-input tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:microsoft-ds
ufw-skip-to-policy-input udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:bootps
ufw-skip-to-policy-input udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:bootpc
ufw-skip-to-policy-input all -- anywhere       anywhere       ADDRTYPE match dst-type BROADCAST

Chain ufw-after-logging-forward (1 references)
target   prot opt source        destination
LOG    all -- anywhere       anywhere       limit: avg 3/min burst 10 LOG level warning prefix "[UFW BLOCK] "

Chain ufw-after-logging-input (1 references)
target   prot opt source        destination
LOG    all -- anywhere       anywhere       limit: avg 3/min burst 10 LOG level warning prefix "[UFW BLOCK] "

Chain ufw-after-logging-output (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-after-output (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-before-forward (1 references)
target   prot opt source        destination
ufw-user-forward all -- anywhere       anywhere

Chain ufw-before-input (1 references)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       state RELATED,ESTABLISHED
ufw-logging-deny all -- anywhere       anywhere       state INVALID
DROP    all -- anywhere       anywhere       state INVALID
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere       icmp destination-unreachable
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere       icmp source-quench
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere       icmp time-exceeded
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere       icmp parameter-problem
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere       icmp echo-request
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp spt:bootps dpt:bootpc
ufw-not-local all -- anywhere       anywhere
ACCEPT   udp -- anywhere       224.0.0.251     udp dpt:mdns
ACCEPT   udp -- anywhere       239.255.255.250   udp dpt:1900
ufw-user-input all -- anywhere       anywhere

Chain ufw-before-logging-forward (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-before-logging-input (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-before-logging-output (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-before-output (1 references)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere       state NEW,RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere       state RELATED,ESTABLISHED
ufw-user-output all -- anywhere       anywhere

Chain ufw-logging-allow (0 references)
target   prot opt source        destination
LOG    all -- anywhere       anywhere       limit: avg 3/min burst 10 LOG level warning prefix "[UFW ALLOW] "

Chain ufw-logging-deny (2 references)
target   prot opt source        destination
RETURN   all -- anywhere       anywhere       state INVALID limit: avg 3/min burst 10
LOG    all -- anywhere       anywhere       limit: avg 3/min burst 10 LOG level warning prefix "[UFW BLOCK] "

Chain ufw-not-local (1 references)
target   prot opt source        destination
RETURN   all -- anywhere       anywhere       ADDRTYPE match dst-type LOCAL
RETURN   all -- anywhere       anywhere       ADDRTYPE match dst-type MULTICAST
RETURN   all -- anywhere       anywhere       ADDRTYPE match dst-type BROADCAST
ufw-logging-deny all -- anywhere       anywhere       limit: avg 3/min burst 10
DROP    all -- anywhere       anywhere

Chain ufw-reject-forward (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-reject-input (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-reject-output (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-skip-to-policy-forward (0 references)
target   prot opt source        destination
DROP    all -- anywhere       anywhere

Chain ufw-skip-to-policy-input (7 references)
target   prot opt source        destination
DROP    all -- anywhere       anywhere

Chain ufw-skip-to-policy-output (0 references)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere

Chain ufw-track-input (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-track-output (1 references)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       state NEW
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       state NEW

Chain ufw-user-forward (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-user-input (1 references)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:ssh
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:ssh
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:32022
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:32022
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:domain
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:domain
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:http

Chain ufw-user-limit (0 references)
target   prot opt source        destination
LOG    all -- anywhere       anywhere       limit: avg 3/min burst 5 LOG level warning prefix "[UFW LIMIT BLOCK] "
REJECT   all -- anywhere       anywhere       reject-with icmp-port-unreachable

Chain ufw-user-limit-accept (0 references)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere

Chain ufw-user-logging-forward (0 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-user-logging-input (0 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-user-logging-output (0 references)
target   prot opt source        destination

Chain ufw-user-output (1 references)
target   prot opt source        destination

Η αλήθεια είναι ότι έκανα disable το ufw και δεν έφτιαξε.

Για το dns δες  εδω , ισως είναι χρήσιμο.

Για το iptables ακυρωσε ολους τους κανόνες και ξεκίνα σιγα σιγα να προσθέτεις να δεις τι παίζει. Αλλιώς δεν θα βγαλεις ακρη.

Επίσης δες και εδω