Οριστική η στροφή του FreeBSD στο μεταγλωττιστή Clang

dsyrmalis | Δευ, 11/12/2012 - 12:15 | 1'

Το FreeBSD στράφηκε οριστικά στο μεταγλωττιστή Clang (C, C++) αντικαθιστώντας τον Gcc στην x86 αρχιτεκτονική. Οι λόγοι που αναφέρονται είναι οι επιδόσεις και οι διαφορές στο σχεδιασμό. O βασικότερος λόγος όμως είναι μάλλον η άδεια GPL 3 του Gcc η οποία θεωρείται περιοριστική για την κοινότητα του FreeBSD. Μια σύγκριση του Clang σε σχέση με άλλους μεταγλωττιστές μπορούμε να δούμε εδώ. 

Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)