Πάει το openshot... δεν ανοίγει πιά.

andreas122 | Παρ, 03/11/2011 - 20:20 | 2' | 5

είναι κρίμας να ξανα εγκαταστήσω όλο το λειτουργικό επιδι δεν δουλεύει δεν το openshot.

έβαλα το openshot. απο binary που είχε το source έβαλα και τις εξαρτίσεις, έκανα και κάτι άλλα λιπά.
και μετα έβαλα το openshot απο τα αποθετίρια του debian sid και με όλες τις εξαρτίσεις τους λογικά.

τέλος πάντων το debian 6 το μετέτρεψα σε sid(unstable) και το openshot 1.30 δούλευε μια χαρά, μέχρι που ήρθαν κάτι νέα update και μετα απο αυτα το openshot δεν ξανά άνοιξε!. τα μηνύματα είναι αυτά.


~$ openshot
--------------------------------
   OpenShot (version 1.3.0)
--------------------------------
Process no longer exists: 2423.  Creating new pid lock file.
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/openshot", line 57, in <module>
    main()
  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/openshot/openshot.py", line 65, in main
    app = frmMain(project=current_project, version=info.SETUP['version'])
  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/openshot/windows/MainGTK.py", line 315, in __init__
    self.project.RefreshXML()
  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/openshot/classes/project.py", line 283, in RefreshXML
    self.form.timelinewindowRight.window.set_cursor(gtk.gdk.Cursor(150))
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'set_cursor'

EDIT! Ως ROOT δουλέυει μια χαρά, μάλλον θα φτιάξω έναν νέο χρήστη να δω τι παίζει εδώ.

Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)

Σχόλια

Ελπίζω να μην έχεις πέσει σε κάτι προβληματάκια πακέτων python στο sid τώρα τελευταία.

Δοκίμασε για αρχή αντί να δημιουργήσεις νέο χρήστη, να διαγράψεις (ή καλύτερα να μεταφέρεις σε ένα άσχετο σημείο) τον υποκατάλογο ρυθμίσεων του openshot που βρίσκεται στο home  σου.
Λογικά θα είναι κάτι σαν:
/home/andreas/.openshot/

τα έκανα όλα αυτα πιο πρίν το πείς, και τώρα έγιναν όλα θάλλασα, διαφορετικά δικεόματα σε κάθε αρχείο μπαχαλό όλα τα ενας χρήστες δεν ανοιγει καθόλου, μάλλον θα εχουν αλλάξη τα δικαιόματα, ο άλλος χρήστής το ίδιο.

χρείαζομαι μία εντολή που να αλλάζει όλλα τα δικεόματα των αρχείων και τα αρχεία τον φακέλων και των φακέλων τον φακέλων και τον αρχείων τους, με το nautilus δεν γίνετε αυτό. μια εντολή ταίτοια?

δεν νομίζω να είναι προβληματικά τα πακέτα διοτι το openshot ανοιγει (τωρα τίποτα δεν ανοίγει διοτι έγιναν όλα μπάχαλο) :)

Ερώτιση: Ποιά είναι η εντολή που άλλάζει τα δικεοματα ενος φακέλου και όλον αρχείων και των φακέλων κ.τ.λ. και των αρχείων. δλδ όλα οσα υπάρχουν υπάρχουν σε αυτό το φακέλο. (δοκίμασα με το nautilus και δεν έχει το αποτελεσμα που θέλω).

το chmod το κίταξα και πρίν αλλα η οδηγείες δεν το λένε ακρβίας είναι ασαφές και δεν το λένε αναλητηκα. λένε μονο για γενικά. εγω δεν θέλω να κάνω ενα αρχείο εκτελέσιμο ή οχι απλα θέλω να αλλάξη τα δικαίοματα του χρήστη, άλλο το ένα και άλλο το άλλο.

πάω να κιτάξω και το chown

ωραία, χαρίς το chown δουλέουν όλα ρολόι!
έσβισά αναγκαστικά κάποιες ριθμίσεις του χρήστη και των προγραμάων αναγκαστικά για να δω τι έφτεγε στο openshot αλλα τέλος πάντον δεν έγινε και τίποτα, ανοιπομονώ να δω ποιο θα είναι το επομενο προβλήμα που θα αντιμετοπίσω, η ζωη του linuxα είναι γεμάτη περιπέτεια :)

έχω βέβαια και προβλήματα με τους οδηγούς nvidia, αλλα προσορινά με καλίπτει το fbdev driver αλλα όχι για πολύ διοτι δεν έχω δήναμη με αυτό.