Προκήρυξη για έργο ανοικτού κώδικα

dimitris | Κυρ, 01/13/2008 - 23:05 | 2'

ΤΙΤΛΟΣ «Ανάπτυξη εφαρμογών ανοικτού κώδικα και ψηφιοποίηση περιεχομένου»

Αρμόδιος φορέας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη 1,

Αρμόδιος: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, GR-361 00 Καρπενήσι. Τηλ.

(22370) 80 222. E-mail: [email protected]. Φαξ  80 215.Σύντομη περιγραφή Ανάπτυξη εφαρμογών ανοικτού κώδικα και ψηφιοποίηση

περιεχομένου (προσαρμογή και παραμετροποίηση του συστήματος) στα

πλαίσια του έργου (Πληροφοριακό σύστημα εφαρμογών ηλεκτρονικής

κυβέρνησης (E-Government), για την παροχή On Line ολοκληρωμένων

συναλλαγών και υπηρεσιών, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας).Προϋπολογισμός 135 600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο

είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή των προσφορών.Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

12.4.2007 (10:00)


[Πηγή: Λίστα open-source]

Δώσε αστέρια!