Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής

Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση) | Κυρ, 01/13/2008 - 23:05 | 2'

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής
(Panhellenic Conference in Informatics - PCI2007)
Πανεπιστήμιο Πατρών, 18-20 Μαϊου 2007

Σε συνέχεια προηγούμενου email, σας υπενθυμίζω ότι στα πλαίσια του
συνεδρίου PCI2007 διοργανώνεται Special Session με τίτλο 'Industry and

Innovations in Information and Communication Technologies'.
Οι εταιρείες οι οποίες στην ανάπτυξη των προϊόντων / υπηρεσιών τους
ενσωματώνουν ή αναπτύσουν καινοτομίες πληροφορικής και επικοινωνιών καλούνται

να υποβάλουν αντίστοιχες επιστημονικές εργασίες. Οι εργασίες θα πρέπει να
αναδεικνύουν / επιδεικνύουν πραγματική επιστημονική / καινοτομική συνεισφορά
της εταιρείας σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι εργασίες

που θα υποβληθούν στο παρόν session θα κριθούν από δύο ανεξάρτητους κριτές.
Όσες γίνουν δεκτές θα παρουσιασθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και θα
συμπεριληφθούν στα πρακτικά του. Η προθεσμία για την υποβολή άρθρων είναι

12-2-2007. Περισσότερες πληροφορίες για το session υπάρχουν στο επισυναπτόμενο
έγγραφο PDF. Επισκεφθήτε επίσης το site του συνεδρίου http://pci2007.upatras.gr

Σας ευχαριστώ,


Δρ. Νικήτας Ν. Καρανικόλας,
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Α,
Γενικός Γραμματέας ΕΠΥ,
μέλος Οργανωτικής Επιτροπής PCI2007

--για την αντιγραφή Stefanos Kouzof

Δώσε αστέρια!