Δεν απαντάει το router μου στην ασύρματη κάρτα

mixalis | Κυρ, 06/06/2010 - 23:41 | 5'

 Δεν απαντάει το router μου στην ασύρματη κάρτα ενώ την βλέπει οκ και έχω δοκιμάσει με ξεκλείδωτο router με static με dhcp δεν γίνετε τίποτα , ειδού:

 

[[email protected] ~]$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr x:x:x:x:x:x 
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:12
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:28 
 
lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:1219 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1219 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:112969 (110.3 Kb)  TX bytes:112969 (110.3 Kb)
 
pan0      Link encap:Ethernet  HWaddr x:x:x:x:x:x 
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
 
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr x:x:x:x:x:x  
          inet addr:192.168.1.3  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::222:43ff:fe43:661e/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2781 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:132 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:363005 (354.4 Kb)  TX bytes:19569 (19.1 Kb)
 
[[email protected] ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wlan0
0.0.0.0         192.168.1.254   0.0.0.0         UG    0      0        0 wlan0
[[email protected] ~]$ ping -c 5 192.168.1.254
PING 192.168.1.254 (192.168.1.254) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.3 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.3 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.3 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
 
--- 192.168.1.254 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 4015ms
pipe 2
 
 
edit thanos: έκρυψα το HWaddr για ευνόητους λόγους! :)

 

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)