ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CDEMU ΣΕ OPENSUSE 12.1 KDE

tom1972 | Παρ, 04/27/2012 - 14:33 | 2'


Mετά από τις πολύτιμες συμβουλές του φίλου slackware , κατάφερα να εγκαταστήσω και να κάνω να λειτουργήσει το CDEMU στο OPENSUSE 12.1 KDE

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CDEMU

ΒΗΜΑ 1ο
Φροντίζω να είναι εγκατεστημένα όλα τα παρακάτω πακέτα με την εντολή :
# zypper in gcc, make, kernel-devel, kernel-source, kernel-syms, patch

BHMA 2o
Προσθήκη των repositories μέσω του YAST
1. NAME : M17N
    REPO : http://download.opensuse.org/repositories/M17N/openSUSE_11.4/
2. NAME : home:stecue
    REPO : http://download.opensuse.org/repositories/home:/stecue/openSUSE_11.4/

Ή με τις εντολές :
# zypper addrepo http://download.opensuse.org/repositories/M17N/openSUSE_11.4/  M17N
# zypper addrepo http://download.opensuse.org/repositories/home:/stecue/openSUSE_11.4/&n…; home:stecue

BHMA 3o
Από το YAST εγκαθιστώ τα πακέτα :
cdemu-client , cdemu-daemon , kde_cdemu

BHMA 4o
Κατεβάζουμε το πακέτο vhba-module-20120422.tar.bz2 , από τη διεύθυνση :
http://sourceforge.net/projects/cdemu/files/vhba-module/vhba-module-201…

BHMA 5o
Εγκαθιστούμε το παραπάνω πακέτο με τις παρακάτω εντολές :
tar xvjf vhba-module-20120422.tar.bz2
cd vhba-module-20120422
# make && make install && ldconfig

BHMA 6o
Γράφουμε το παρακάτω script σε ένα αρχείο κειμένου : VHBA_MODULE.sh

#!/bin/bash
insmod /lib/modules/`uname -r`/extra/vhba.ko
if [ $? = 1 ]; then
echo "Module could not load"
exit
else
echo "Module load successfully"
fi

Το script το κάνουμε εκτελέσιμο
Τρέχουμε το script ως superusers
Αυτό το τελευταίο το κάνουμε πάντα μόλις κάνουμε login στο σύστημα

ΒΗΜΑ 7ο
Τρέχω σαν κανονικός χρήστης τις εντολές :

lsmod|grep -i vhba
cdemud

ΒΗΜΑ 8ο
Εκκινώ το πρόγραμμα KDE CDEMU MANAGER

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)