Ρύθμιση cpufreq στο PCLinuxOS ώστε στο laptop/netbook να αποφεύγεται η υπερθέρμανση

diamond_gr | Παρ, 07/01/2011 - 17:01 | 3' | 1

Το cpufreq αναφέρεται στην συχνότητα της CPU και στον πυρήνα. Αυτή η τεχνολογία είτε αυξάνει ή μειώνει την ταχύτητα της CPU ώστε να κάνετε οικονομία στο ρεύμα. Η CPU χρησιμοποιεί την πλήρη ισχύ και ζεσταίνεται ο υπολογιστής. Έτσι μπορείτε να ρυθμίσετε το cpufreq στο PCLinuxOS. Μπορεί να μην δουλέψει σε εσάς.
Τα πακέτα που χρειάζονται εγκατάσταση είναι:

[[email protected] ~]# rpm -qa|grep cpufreq
cpufreq-1.0-28pclos2010
cpufrequtils-008-1pclos2010

Στο τερματικό σε root γράψτε:

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies

Οι συχνότητες που είναι διαθέσιμες σε μένα. Η αριστερή είναι η ψηλότερη και στα δεξιά είναι η χαμηλότερη.
2800000 2100000 1600000 800000
Μετά επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/sysconfig/cpufreq και προσθέστε το μικρότερο και το μεγαλύτερο.
Θα μοιάζει με το παρακάτω:

# set cpufreq governor if defined
# possible choices are: ondemand powersave userspace performance
GOVERNOR=ondemand
# minimum frequency
MIN_FREQ=800000
# maximum frequency
MAX_FREQ=2800000
# Uncomment to use acpi-cpufreq as fallback
#USE_ACPI_CPUFREQ=yes

Μετά στο PCLinuxOS Control Center – System – Services ρυθμίστε να εκκινεί το cpufreq. Μετά την επανεκκίνηση στο τερματικό ελέξτε την κατάσταση

[[email protected] ~]$ cpufreq-info
cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Report errors and bugs to [email protected], please.
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: 8.0 us.
hardware limits: 800 MHz – 2.80 GHz
available frequency steps: 2.80 GHz, 2.10 GHz, 1.60 GHz, 800 MHz
available cpufreq governors: ondemand, conservative, powersave, userspace, performance
current policy: frequency should be within 800 MHz and 2.80 GHz.
The governor “ondemand” may decide which speed to use within this range.
current CPU frequency is 800 MHz

Bonus! Εγκαταστείστε το CpuFreqDisplay plasmoid στην μπάρα του KDE για να το δείτε στην πράξη.

ΠΗΓΗ:
Setup cpufreq and keep your laptop/netbook cooler on PCLinuxOS

Φόρουμ
Δώσε αστέρια!

MO: (ψήφοι: 0)

Σχόλια

H cpufreq.h είναι μια βιβλιοθήκη γραμμένη σε C και κυρίως η δουλειά της είναι ο καθορισμός της συχνότητας του επεξεργαστή. Αυτή η βιβλιοθήκη εμπεριέχεται και σε ένα προγραμματάκι, το cpufrequtils.

Απλά σαν προσθήκη.

Κατά τα άλλα μπράβο για τον οδηγό.