Εγκατάσταση Ε17 σε Gentoo Linux

rpil | Πέμ, 10/25/2012 - 01:29 | 9' | 5

Το Enlightenment 17 (ή Ε17 ή DR17), είναι ένα όχι και τόσο διαδεδομένο γραφικό περιβάλλον, εξ' αιτίας της μη σταθερότητάς του, αφού εδώ και χρόνια βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο.  Η τελευταία σταθερή έκδοση του Εnlightenment, ήταν η 16 (ή 16.999), η οποία όμως στερείται ομορφιάς σε σχέση με την ασταθή διάδοχό της.
Ας θυμηθούμε κάποια από τα παλιά ονόματα διανομών με το Ε17 ως βασικό desktop:

Geubuntu (μετέπειτα OpenGEU)
Elbuntu
Elive
Pentoo
MoonOS

Δεν ήταν λίγες και οι διανομές που δοκίμασαν κάποιες Ε17 εκδόσεις, όπως οι Linux Mint, Sabayon, PCLinuxOS.  Μέχρι σήμερα, επιβίωσαν το Pentoo (βασισμένο σε Gentoo με αντικείμενο τον έλεγχο ασφαλείας των δικτύων) και το Elive (που όμως είναι σε αδράνεια).  

Τα δύο τελευταία χρόνια, η μηχανή των developers του Ε17 πήρε και πάλι μπρος, και νέες διανομές ξεφύτρωσαν με default περιβάλλον εργασίας το πανέμφορφο Ε17.
Κάποια ονόματα:

Sparky Linux (με βάση το Debian)
Hybryde Linux (που όμως περιέχει και με άλλα desktops)
Bodhi Linux (βασισμένο σε Ubuntu, ίσως η πιο δραστήρια κοινότητα για το E17 αυτή τη στιγμή)
Snowlinux
Guard (κάτι σαν Gentoo anti-virus)
Exlight
Core17 (Tiny Core με Ε17)
Petite Linux (από το Open Suse)

Στον οδηγό αυτόν, θα δούμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το E17 σε Gentoo Linux.
Αφού ολοκληρώσουμε την βασική εγκατάσταση του Gentoo, όπως περιγράφουμε εδώ , ορίζουμε τον χρήστη ως εξής:

Login: root
Password: (Το root password που επιλέξαμε κατά τη διάρκεια της βασικής εγκατάστασης)
# useradd -m -G users,wheel,audio -s /bin/bash rpil (όπου rpil, το username σας)
# passwd rpil
Password: (Βάζουμε το password του χρήστη)
Re-enter password: (Το ξαναδίνουμε για επιβεβαίωση)

Αρχικά μάς ενδιαφέρει να εγκαταστήσουμε το γραφικό περιβάλλον, το οποίο αποτελούν οι xorg-drivers και ο xorg-server.  Συνδεδεμένοι ως root, ανοίγουμε το αρχείο /etc/portage/make.conf και προσθέτουμε:

# nano -w /etc/portage/make.conf
INPUT_DEVICES="evdev synaptics"
VIDEO_CARDS="radeon" (αν έχουμε ΑΤΙ Drivers)
VIDEO_CARDS="nouveau" (αν έχουμε Nvidia)

Δίνουμε:

# emerge xorg-drivers

Αν μας ζητήσει USE Changes, δίνουμε:

# echo "πακέτο και έκδοση" >> /etc/portage/package.use

Aφού περάσουμε τους xorg-drivers, περνάμε στην εγκατάσταση του xorg-server. Δίνουμε:

# echo "x11-base/xorg-server udev" >> /etc/portage/package.use

για να γίνει compile o xorg-server με το USE Flag "udev".
Και αμέσως μετά

# emerge xorg-server

Δίνουμε κατά σειρά:

# env-update
# source /etc/profile

Εγκαθιστούμε τον ultra minimal window manager "twm" και το τερματικό xterm, για να δοκιμάσουμε αν έγινε σωστά η εγκατάσταση του X.

# emerge twm xterm

και δοκιμάζουμε δίνοντας:

# startx

Αν δούμε μια κακάσχημη οθόνη με τρία τερματικά, είμαστε στον σωστό δρόμο. Μπορούμε να διαγράψουμε τους "βοηθούς":

# emerge --unmerge twm xterm

Eπειδή ο Ε17 χρειάζεται αρκετές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε παραθυρικό σύστημα, προτείνω μια προσωρινή εγκατάσταση του Fluxbox.  Όσοι έχετε διάθεση να δημιουργείτε φακέλους και αρχεία με την κονσόλα, παραλείψτε τις παρακάτω εντολές.

# echo "x11-wm/fluxbox -gnome -kde truetype vim-syntax" >> /etc/portage/package.use
# emerge fluxbox xlockmore eterm
$ echo "exec startfluxbox" > ~/.xinitrc
$ startx

Θα βρεθούμε στο desktop του Fluxbox, όπου και θα μπορούμε πλέον να κινηθούμε και με γραφικό περιβάλλον.
Κάνουμε εγκατάσταση κάποια πακέτα που θα μας διευκολύνουν στις εργασίες μας και που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και όταν θα έχουμε εγκαταστήσει το Ε17:

# emerge gedit
# emerge sudo
# emerge eix
# emerge gentoolkit

Αρχικά θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε τον layman, μέσω του οποίου θα αποκτήσουμε πρόσβαση στο overlay του Enlightenment.  Για να λειτουργήσει όμως, θα πρέπει να τον κάνουμε compile με το USE flag "subversion".  Έτσι, αφού ανοίξουμε το αρχείο /etc/portage/package.use:

# sudo gedit /etc/portage/package.use

θα γράψουμε μέσα τα εξής:

"=app-portage/layman-1.4.2-r3 subversion"

Και στη συνέχεια:

# emerge app-portage/layman

Αφού κατεβάσουμε τον layman και μερικά άλλα πακετάκια μαζί του, προσθέτουμε το overlay του Enlightenment:

# layman -fa enlightenment

Κατόπιν, κάνουμε το sync του layman με την εντολή:

# layman -S

Δημιουργούμε έναν φάκελο με την ονομασία package.keywords. Επειδή ενδέχεται να υπάρχει και αρχείο με το ίδιο όνομα, μετονομάζουμε το αρχείο σε package.keywords.file και το τοποθετούμε στον νέο φάκελο.
Δημιουργούμε τον φάκελο ή με δεξί κλικ στο /etc/portage (αν έχουμε εγκαταστήσει το Fluxbox) ή με την εντολή:

# mkdir /etc/portage/package.keywords

Και στη συνέχεια:

# cd /etc/portage/package.keywords
# ln -s /var/lib/layman/enlightenment/scripts/package.keywords.livecvs enlightenment

Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούμε φάκελο με το όνομα /etc/portage/package.use, όπου και τοποθετούμε τυχόν αρχείο με τον ίδιο τίτλο, μετονομάζοντάς το σε package.use.file

Μέσα εκεί δημιουργούμε αρχείο με το όνομα enlightenment.use, όπου και γράφουμε τις εξής γραμμές:

dev-libs/e_dbus X
media-libs/evas X jpeg png svg xpm fontconfig
dev-libs/ecore X curl

Μπαίνουμε στο /etc/portage/make.conf:

# sudo gedit /etc/portage/make.conf

και προσθέτουμε τη γραμμή:

source /var/lib/layman/make.conf

Στη συνέχεια:

# sudo gedit /etc/portage/package.use/enlightenment.use

Εκεί γράφουμε:

=x11-wm/enlightenment-9999

Δίνουμε:

# layman -S
# eix-update
# eix enlightenment (για να δούμε αν μας εμφανίζει τον Ε17. Προσοχή: ο x11-wm/enlightenment-16.999 είναι ο Ε16)
# emerge -av enlightenment:0.17

Δυστυχώς, ο Ε17 δεν διαθέτει πλέον Display Manager.  Tόσο ο Entrance, όσο και η Elsa που τον αντικατέστησε, δεν αναπτύσσονται.  Έτσι, έχουμε την ελευθερία να χρησιμοποιήσουμε είτε τον gdm, είτε κάποιον άλλον display manager.  Προτείνω τον gdm που αναγνωρίζει αμέσως την session.

# emerge gdm

Και αμέσως μετά:

# sudo gedit /etc/conf.d/xdm

Γράφουμε μέσα:

DISPLAYMANAGER="gdm"
και δίνουμε:

# rc-update add xdm default
# reboot

Αφού βεβαιωθούμε ότι βγήκαμε σε E17, διαγράφουμε τα πακέτα του Fluxbox:

# emerge -C fluxbox xlockmore eterm
Δώσε αστέρια!

MO: 5 (ψήφοι: 1)

Σχόλια

Ιπποκράτη, αν έβρισκες κάποια στιγμή το χρόνο να έδειχνες βήμα-βήμα την εγκατάσταση ενος core συστήματος Gentoo θα βοηθούσες πολύ κόσμο!

Εννοείς vanilla σύστημα; Δεν πιστεύω ότι αυτό θα βοηθούσε ιδιαίτερα, καθώς οι vanilla-sources είναι εντελώς unpatched, σα να κατέβαζες έναν οποιονδήποτε πυρήνα. Δεν έχουν και την εγγυημένη επιτυχία εγκατάστασης όπως οι gentoo-sources, οι οποίοι περιλαμβάνουν και τα patches που απαιτούνται για μια σωστή λειτουργία του συστήματος από το ξεκίνημα.  Δεν σου εγγυάται κανείς ότι ο vanilla kernel θα τρέξει στο hardware σου τόσο αποτελεσματικά όσο ο επεξεργασμένος πυρήνας των developers της διανομής.
Αν κάποιος ακολουθήσει τον τυφλοσούρτη Οδηγό Εγκατάστασης Gentoo και και το πρώτο μέρος του οδηγού για το Ε17 (xorg, κλπ), μπορεί να βρεθεί σ' ένα πλήρες Gentoo σύστημα στο οποίο απλά θα επιλέξει Gnome, KDE, Xfce, Fluxbox, E17 ή ό,τι άλλο ποθεί η καρδιά του!
Εξ' άλλου, αυτό που λες, το εφαρμόζει το Funtoo του Daniel Robbins (πατέρα και βασικού developer του Gentoo, μέχρι την αποχώρησή του από το Gentoo Foundation to 2004), το οποίο προσπαθεί να αναπτύξει το core σύστημα του Gentoo, ακολουθώντας πειραματικές ατραπούς. Αλλά και γι' αυτό έχω Οδηγό Εγκατάστασης!

Όχι, εννοούσα ένα βασικό σύστημα χωρίς X. Δεν είχα δει τον οδηγό. Ισχύει ακόμα; Η τελευταία φορά που εγκατέστησα Gentoo ήταν πριν 2 χρόνια οπότε δεν θυμάμαι και πολλά.

Ναι, ασφαλώς και ισχύει. Αν προσέξεις, έχω προσθέσει εντός παρενθέσεως "updated 2012".  Περιέχει όσες μεταβολές αρχείων έγιναν και είναι συγχρονισμένο με το Gentoo handbook. Οπότε όποιος θέλει να φθάσει μέχρι το command prompt, δεν έχει παρά ν' ακολουθήσει τον οδηγό.

Εδώ και λίγο καιρό το Enlightenment17 με την σταθερή του έκδοση πέρασε στο Portage, οπότε και ο παραπάνω οδηγός δεν ισχύει πλέον. Παρ' όλα αυτά, παραμένει για ιστορικούς λόγους.